Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Į STAČIATIKIŲ CERKVES ATVYKS RELIKVINĖ SU DAUGELIO ŠVENTŲJŲ RELIKVIJOMIS

Į STAČIATIKIŲ CERKVES ATVYKS RELIKVINĖ SU DAUGELIO ŠVENTŲJŲ RELIKVIJOMIS

 

Kovo pabaigoje Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios tikintieji turės galimybę pasimelsti ir išreikšti pagarbą didžiai šventenybei – daugybei šventųjų, kurių relikvijų dalelės patalpintos vienoje relikvinėje. Nedidelės apimties relikvijorius saugomas Vilniaus Marijos Magdalietės moterų vienuolyne. Palaiminus Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Inokentijui, pirmą sykį organizuojamas šios šventenybės atnešimas į pagrindines mūsų vyskupijos šventoves. 

Sąrašas šventųjų, kurių relikvijų dalelės yra relikvinėje, daro išties didelį įspūdį. Tarp jų – tiek didūs pirmųjų amžių šventieji, tiek ir naujieji kankiniai. Tai ir šventoji, apaštalams lygi Marija Magdalietė, ir šventasis Lukas (Voino – Jaseneckis), ir šventoji palaimintoji Matrona Maskvietė, šventasis vienuolis Anatolijus Optietis ir dar daug kitų. Iš viso šiame moterų vienuolyno relikvijoriuje yra 21 šventojo relikvijų dalelės.

Pirmoji vieta, kur bus atgabentas relikvijorius, bus Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno katedra (Aušros Vartų g. 10). Relikvijorius į vienuolyną bus atneštas kovo 5 d., sekmadienį, prieš vakarines pamaldas, 16.45 val. Vakarinės pabaigoje, maždaug 18 val., metropolitas Inokentijus tarnaus intencines pamaldas, skirtas visiems šventiesiems, kurių relikvijos yra relikvijoriuje. Po to visi galės pagerbti brangią šventenybę.

Visą savaitę relikvinė bus presbiterijoje, pagrindiniame Šventosios Dvasios vienuolyno katedros bažnyčios altoriuje. Trečiadienį, kovo 8 d., relikvijas tikintieji galės pagerbti po Dieviškosios Liturgijos; kovo 9 d., ketvirtadienį; kovo 10 d., penktadienį; šeštadienį, kovo 11 d., taip pat sekmadienį, kovo 12 d., po vėlyvosios Liturgijos. Sekmadienį po Dieviškosios Liturgijos bus vyks intencinės pamaldos, po kurių relikvijorius keliaus į kitą šventovę – Kauno Apreiškimo katedrą.

Pasak metropilito Inokentijaus, labai svarbu nuolat glaudžiai dvasiškai bendrauti su šventaisiais.

,,Šventieji jus užtars Viešpačiui ir Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai. Turėtume susirasti draugų Danguje ir prašyti jų svarbiausio dalyko – padėti išgelbėti mūsų sielas. Taip pat kviečiu visus karštai melstis už taikos įsiviešpatavimą ir karo Ukrainoje pabaigą, bei už stačiatikių vienybę Lietuvoje.“, – kalbėjo Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios vadovas.

Savo nuolatinę būstinę – šio vienuolyno Aleksandro Neviečio šventovę – relikvijorius palieka pirmą sykį.

Aleksiejaus Litvinovo nuotr

.Relikvijoriaus su relikvijų dalelėmis atnešimo programa: 

Kovo 5 -12 d. – Šventosios Dvasios vienuolyno katedra, Vilnius, Aušros vartų g-vė 10.

Kovo 12 – 19 d. – Apreiškimo katedra, Kaunas, Vytauto pr. 38.

Kovo 19 – 26 d. – Visų šventųjų cerkvė, Klaipėda, Liepų 45 a.

Kovo 26 – balandžio 2d. – Paaukojimo – Panteleimono šventovė, Visaginas, Taikos pr.4

Balandžio 2 – 6 d.- Skaisčiausiosios katedra, Vilnius, Maironio g-vė 14.