Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Buvusios ir likusios relikvijos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje Skapiškyje
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas kun. lic. Albertas Kasperavičius prie Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo. Klebonas rankose laiko buvusią centriniame altoriuje įmūrytą atminimo lenta, liudijančia bažnyčios, atgautos parapijai, atšventinimo datą „1858“

Buvusios ir likusios relikvijos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje Skapiškyje

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2018 10 10     Relikvija – lotynų kalbos žodis, kuriuo bažnyčiose įvardijamas „religinio garbinimo…