Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article T. J. Danylos tikėjimas ir dvasinė ramybė
T. Jonas Danyla SJ, Bijutiškyje vadovavęs pogrindinei kunigų seminarijai. Kard. S. Tamkevičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

T. J. Danylos tikėjimas ir dvasinė ramybė

Autorius Vyskupas Jonas Boruta SJ Šaltinis Laiškai lietuviams, 2020 12 12   XX amžių drąsiai galime vadinti tikėjimo išbandymo amžiumi, ne idėjinių…