Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Motiejus Valančius – ganytojas, o gal ir šventasis

Motiejus Valančius – ganytojas, o gal ir šventasis

Autorius Vysk. Jonas Boruta, SJ
Šaltinis Penktadienio Žemaitis, Nr. 28, 2001 07 13