Lietuvos vaikų šventumo garsas

Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

Autorius Jurgita Gustytė - Ivinskienė Šaltinis Kalvotoji Žemaitija, 2017 05 26   Minint Tarptautinę muziejų dieną, Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose gegužės…

Read more about the article Ignaco Štacho kapo stebuklais tikima ir šiandien
METINĖS: 2004 metais minint kunigo Ignaco Štacho 150-ąsias mirimo metines pagerbti blaivybės pradininko prie jo kapo susirinko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus nariai. Alberto GRIGANAVIČIAUS nuotr.

Ignaco Štacho kapo stebuklais tikima ir šiandien

Autorius Jurgita Juškevičienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2012 07 07   Šiauliuose yra stebuklinga vieta. Beveik pačiame miesto centre – senosiose (Talkšos)…