Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Vyskupijos tribunolo pirmoji sesija (iš kairės): Panevėžio Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis, Pabiržės klebonas kun. Eugenijus Styra, Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, vyskupijos kancleris kun. dr. Robertas Zdanys ir Katedros altaristas kan. Vytautas Masys

Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia

Šaltinis Bažnyčios žinios, 2006 03 28     2006 m. kovo 28 d. vidudienio šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pradėtas…

Read more about the article Panoramos archyvai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas
Kun. Alfonsas Lipniūnas / Giminės archyvo nuotr.

Panoramos archyvai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas

Šaltinis LRT.lt, 1995 04 02    Kunigas Alfonsas Lipniūnas. 1930 metais Alfonsas Lipniūnas įšventintas kunigu, vėliau studijavo Prancūzijos universitete ir…