Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kunigo Alfonso Lipniūno keliais

Aina naujienos, 2019 03 22, Danutė Kriščiūnienė   Žmonėms, kurie nors ir menkai  yra susipažinę su kun. Alfonso Lipniūno gyvenimu, jo…

Šventasis Kazimieras ir jo sekėjai

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis XXI amžius, 2014 03 07, Nr. 10 (2081)   Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros centrinį kupolą, virš Kristaus…

Read more about the article Pradėta kun. A. Lipniūno beatifikacijos byla
Pasirašomas pirmojo tribunolo sesijos protokolas. Dešinėje – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kairėje– vyskupijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys

Pradėta kun. A. Lipniūno beatifikacijos byla

Autorius Bronius Vertelka  Šaltinis XXI amžius, Nr.25 (1425), 2006 03 31   2006 m. kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties,…

Read more about the article Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Vyskupijos tribunolo pirmoji sesija (iš kairės): Panevėžio Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis, Pabiržės klebonas kun. Eugenijus Styra, Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, vyskupijos kancleris kun. dr. Robertas Zdanys ir Katedros altaristas kan. Vytautas Masys

Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia

Šaltinis Bažnyčios žinios, 2006 03 28     2006 m. kovo 28 d. vidudienio šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pradėtas…

Read more about the article Panoramos archyvai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas
Kun. Alfonsas Lipniūnas / Giminės archyvo nuotr.

Panoramos archyvai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas

LRT.lt, 1995 04 02 Kunigas Alfonsas Lipniūnas. 1930 metais Alfonsas Lipniūnas įšventintas kunigu, vėliau studijavo Prancūzijos universitete ir Paryžiaus Katalikų…