Memorialinė lenta primins iškilųjį kunigą

Pradinis/Dievo Tarnai/Kun. Alfonsas Lipniūnas/Memorialinė lenta primins iškilųjį kunigą

 

Panevėžys. Katedros aikštėje, ant namo, pažymėto 7-uoju numeriu, sienos sekmadienį buvo atidengta memorialinė lenta vienam iškiliausių XX amžiaus lietuvių – Štuthofo koncentracijos stovyklos kankiniui Alfonsui Lipniūnui, kunigui profesoriui, po mirties apdovanotam Vyčio Kryžiaus ordinu. Memorialinę lentą pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Renginys „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį” buvo skirtas kun. A.Lipniūno gimimo 100-osioms ir mirties 60-osioms metinėms paminėti.

Kunigo Alfonso Lipniūno
atminimo lenta

Iškilmėse autorius skulptorius Kęstutis Krasauskas, gyvenantis Pasvalio rajone, Sereikonių kaime, jaudindamasis tarė: „Geriausiai už mane kalba mano darbai, kuriais bandau išsakyti savo mintis. Dirbdamas memorialinę lentą kun. A.Lipniūnui, jaučiau didelį džiaugsmą”.

Vyskupas J.Kauneckas pakvietė visus aplankyti kun. A. Lipniūno kapą Kristaus Karaliaus Katedros šventoriuje. Ganytojas čia priminė, jog į iškilmes atvyko svečių iš Lenkijos – Pucko miesto delegacija. Pucke, ant namo, kur iki savo mirties gyveno kun.A.Lipniūnas, sienos tebėra jam skirta atminimo lenta, tebestovi ir kryžius, pastatytas ant jo buvusio kapo. Lenkų grupė pagerbė A.Lipniūno kapą Panevėžyje.

Alpinistas Vladas Vitkauskas „XXI amžiui” sakė, kad prieš keliolika metų kartu su dabar šviesios atminties monsinjoru Kazimieru Vasiliausku jam teko lankytis kun. A.Lipniūno tėviškėje – Talkonyse. Prieš tai menkai žinojęs, kas yra kun. A.Lipniūnas, čia V.Vitkauskas sugebėjo prisiliesti prie šio kunigo atminimo. Vėliau iš mons. Juozapo Antanavičiaus jis gavo knygelę apie kun.A.Lipniūno gyvenimą ir veiklą. Dabar vilnietis kunigą Alfonsą palygino su kalno viršūne, iki kurios atstumą metrais ar kilometrais nebūtų galima išmatuoti.

Vėliau tikintieji rinkosi į Kristaus Karaliaus Katedrą. Švenčiausiosios Trejybės dieną šv. Mišias joje aukojo vyskupas J. Kauneckas. Dalyvavo mons. Alfonsas Svarinskas. Pamokslą sakęs vyskupas su didžiule pagarba kalbėjo apie kun. A.Lipniūną, kaip apie išdidžią asmenybę, kuri vokiečių okupacijos metais nepabūgo iš Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios kreiptis į Lietuvos jaunimą, kad šis neparsiduotų okupantams už gabalą lašinių ar už pakelį cigarečių. Už tai jis buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Šiandien kun. A.Lipniūnas turi stebuklingų galių. Vyskupas tai pajuto asmeniškai, malda jo prašydamas pagelbėti. Pusmetį ganytojas nebejaučia jį kamavusių stuburo išvaržos skausmų. Susirinkusiuosius Katedroje vyskupas ragino kelti tikėjimo dvasią, kartu taip pavyks išsaugoti ir lietuvių tautą.

Vidurdienį panevėžiečiai ir miesto svečiai rinkosi į J.Miltinio dramos teatrą, kur vyko kun. A. Lipniūno atminimo vakaras.