Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Jono Pauliaus II sekretorius paskirtas Krokuvos arkivyskupu
Arkivyskupas Stanislavas Dzivišas beveik keturis dešimtmečius buvo arkivyskupo, paskui kardinolo Karolio Vojtylos, vėliau tapusio popiežiumi Jonu Pauliumi II, asmeniniu sekretoriumi

Jono Pauliaus II sekretorius paskirtas Krokuvos arkivyskupu

Autorius Mindaugas Buika
Šaltinis XXI amžius, Nr.45(1346) 2005 06 10

 

Didelės atsakomybės suvokimas

Praėjus dviem mėnesiams po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties Vatikane buvo pranešta, kad jo ilgametis asmeninis sekretorius 66 metų arkivyskupas Stanislavas Dzivišas yra skiriamas Krokuvos arkivyskupu metropolitu. Krokuvos arkivyskupija, kurios ganytoju iki išrinkimo į apaštalo Petro sostą 1978 metais buvo ir pats Jonas Paulius II (tuomet kardinolas Karolis Vojtyla), yra antroji pagal dydį ir reikšmę Lenkijos diecezija. Jos teritorijoje gyvena 1,6 mln. žmonių, iš kurių 1,5 mln. yra katalikai. Čia darbuojasi du tūkstančiai kunigų ir beveik penki tūkstančiai vienuolių. Tradiciškai Krokuvos ordinarai turi ir kardinolo titulą, todėl tikimasi, kad kitoje konsistorijoje popiežius Benediktas XVI kardinolu pakels ir arkivyskupą S.Dzivišą.

Gavęs žinių apie naująjį paskyrimą, arkivyskupas S.Dzivišas nuvyko prie popiežiaus Jono Pauliaus II kapo Romos Šv. Petro bazilikos kriptoje. “Šį sprendimą priimu su pagarba ir tikru jauduliu, suvokdamas didelę atsakomybę dvasiniam paveldui diecezijos, kuriai vadovavo tokie žymūs ganytojai”, – sakė arkivyskupas interviu, duotame Italijos žinių agentūrai ANSA. Krokuvos ganytojo pareigas jis perims iš kardinolo Francišeko Macharskio, kuriam gegužės 20 dieną sukako 78 metai ir kuris jau prieš trejus metus buvo įteikęs atsistatydinimo raštus Šventajam Tėvui, o dabar jie buvo priimti. Šio sprendimo aš laukiau jau kelerius metus, – sakė kardinolas F.Macharskis žinių agentūrai ANSA po minėto oficialaus pranešimo. – Niekada nejaučiau tokio”

Naujojo Krokuvos arkivyskupo S.Dzivišo jaunystė ir brandos laikotarpis yra susijęs su šia diecezija. Jis gimė 1939 m. balandžio 27 d. Raba Vižnos parapijoje, 1957-aisiais įstojo į Krokuvos kunigų seminariją. Ją baigęs, Krokuvos arkivyskupo K.Vojtylos 1963 m. birželio 23 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Makov Podhalavsko parapijoje ir tuo pat metu toliau studijavo Krokuvos universiteto teologijos fakultete. 1966 metais buvo paskirtas arkivyskupo, vėliau kardinolo K.Vojtylos asmeniniu sekretoriumi. Jam 1978 metais tapus popiežiumi Jonu Pauliumi II tęsė šią ištikimą tarnystę per visą pontifikatą.

Dirbdamas Krokuvos arkivyskupo asmeniniu sekretoriumi, tuomet monsinjoras S.Dzivišas dėstė katechetų kursuose, redagavo oficialų diecezijos biuletenį, parengė apeigyną ir liturginį vadovą parapijoms. Jau persikėlęs į Romą, jis 1981 metais apgynė teologijos doktoratą Krokuvos universiteto teologijos fakultete (jo disertacijos tema “Krokuvos vyskupo kankinio šv. Stanislovo kultas iki Tridento Susirinkimo”). Šis mokslinis darbas atskira knyga Italijoje buvo publikuotas 1984 metais. Arkivyskupas S.Dzivišas taip pat turi Lenkijos Liublino katalikų universiteto garbės daktaro vardą.

Žiniasklaidoje dažnai pabrėžiama popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninio sekretoriaus turėta įtaka, kuri iš tikrųjų buvo nemaža. Štai rengiantis gausioms buvusio Šventojo Tėvo apaštalinėms kelionėms į užsienio šalis, asmeninis sekretorius galutinai nuspręsdavo, kokie žmonės galės susitikti ir pasikalbėti su Jonu Pauliumi II. Tačiau svarbu pabrėžti ir tai, kad arkivyskupo S.Dzivišo darbo krūvis išties buvo neįprastai didelis, žinant, kad antrojoje pontifikato dalyje buvusio Popiežiaus sveikata ėmė dramatiškai blogėti, ir “don Stanislao”, kaip jį vadindavo Vatikane, – italams buvo sunku ištarti Dzivišo pavardę, – turėjo suktis kaip įmanydamas, kad atliktų kasdienius darbus.

Atsidėkodamas už ištikimą tarnystę, kartu ir sustiprindamas jo autoritetą, popiežius Jonas Paulius II savo sekretorių 1998 metais konsekravo vyskupu, o 2003 metais pakėlė tituliniu arkivyskupu. Bažnyčios istorijoje tai labai retas atvejis, kad, Popiežiui dar gyvam esant, jo asmeninis sekretorius gauna vyskupišką konsakrą. “Nuo Petro tarnystės pradžios tu buvai šalia manęs ištikimu sekretoriumi, dalydamasis su manimi sunkumais ir džiaugsmais, viltimis ir nuogąstavimais”, – kalbėjo Jonas Paulius II 1998 metų konsekracijos apeigose. Arkivyskupas S.Dzivišas buvo vienintelis asmuo, paminėtas paskelbtame Popiežiaus dvasiniame testamente, kuriame jam taip pat padėkota už “bendradarbiavimą ir paramą”.

Popiežiaus raštai – didelis turtas

1981 metais, turkų teroristui Mehmetui Ali Agdžai pasikėsinus į Jono Pauliaus II gyvybę, šalia buvęs sekretorius suteikė Šventajam Tėvui pirmąją pagalbą ir laikė jį sužeistą savo glėbyje, skubiai gabenant į Romos Džemelio kliniką. Daugelio įsitikinimu, arkivyskupo S.Dzivišo tuometinis šaltakraujiškumas ir skubi reakcija padėjo išgelbėti Popiežiaus gyvybę. Savo įspūdžius ir prisiminimus apie tuos neužmirštamus įvykius arkivyskupas S.Dzivišas aprašė knygoje “Prisiliečiau prie šio slėpinio”, kuri buvo išleista Lenkijoje 2001 metais.

Arkivyskupas S.Dzivišas vadovauja 1981 metais įkurtam Jono Pauliaus II fondui (“Fundacja Jana Pawla II”), kuris tvarko buvusio Popiežiaus palikimą. Tačiau jis neseniai prisipažino, kad nesunaikino Jono Pauliaus II užrašų, kaip šis buvo jo prašęs. Anot arkivyskupo, visi Šventojo Tėvo raštai yra “didelis turtas” ir gali būti panaudoti tiriant Jono Paulius II beatifikacijos bylą. “Nieko nedera deginti, viskas turi būti išsaugota istorijai, būsimoms kartoms – kiekvienas sakinys, – sakė arkivyskupas S.Dzivišas birželio 4 dieną duotame interviu Lenkijos radijui. – Tai yra dideli turtai, kurie ilgainiui turi būti pateikti viešumai”.

Jo inauguracijos iškilmės Krokuvos Vavelio katedroje vyks rugpjūčio 27 dieną. Arkivyskupas S.Dzivišas sakė pageidaująs, kad Krokuvos miestas ir visa diecezija jį priimtų ne tik kaip naują ganytoją, bet ir kaip “ištikimą liudytoją Šventojo Tėvo, kurį mes visi taip mylime”. Jis nurodė, kad savo naująją tarsnystę patiki Jono Pauliaus II užtarimui ir pagalbai. “Aš būsiu ne vienas, bet su juo”, – sakė naujasis Krokuvos arkivyskupas.