Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Nepažinti Vilniaus šventieji: pal. Mykolas Sopočka

Nepažinti Vilniaus šventieji: pal. Mykolas Sopočka

Šaltinis bernardinai.lt, 2015 02 15

 

Palaimintajam Mykolui Sopočkai esame dėkingi ne vien už nepamainomą paramą šventajai Faustinai Kowalskai, bet ir už Dievo gailestingumo tikrovės sugrįžimą į Katalikų Bažnyčios teologiją bei sielovadą. Jei ne kunigas Mykolas, vargu, ar dabar skaitytume sesers Faustinos dienoraštį. Simboliška, kad panašiai kaip ne viena kita istorinė asmenybė, Apvaizdos plane palaimintasis M. Sopočka tampa savotišku tiltu, jungiančiu Lietuvos ir Lenkijos katalikų bendruomenes.

„Bernardinai.lt“ skaitytojams siūlome ciklą straipsnių kiek plačiau atskleidžiančių šio kunigo gyvenimo detales ir dvasinį palikimą.

Kunigas Mykolas Sopočka priklauso su Vilniaus istorija susijusių didžiųjų ir garsiųjų asmenybių gretoms. Taip pat priklauso Bažnyčios šventųjų ir palaimintųjų: šv. Kazimiero, šv. Andriaus Bobolos, šv. Juozapato Kuncevičiaus, šv. Rapolo Kalinausko, pal. Jurgio Matulaičio ir šv. Faustinos Kovalskos, kurie paliko savo pėdsakus šiame mieste, gretoms.