Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Roma Zajančkauskienė: Teologinių dorybių sklaida arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje
Dr. Roma Zajančkauskienė. Gedimino Šulčo nuotrauka

Roma Zajančkauskienė: Teologinių dorybių sklaida arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje

Autorius Roma Zajančkauskienė, disertacija
Šaltinis Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2014

 

Disertacijoje įvertinamas Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dramatiškas gyvenimo, tikėjimo ir kankinystės kelias. Atskleidžiamas jo tikėjimo gilumas, meilė ir tarnystė Dievui per teologinių dorybių prizmę. Darbe keliami klausimai: kokios yra kankinystės sąlygomis gyvenusio Dievo tarno Teofiliaus Matulionio teologinių dorybių apraiškos, kaip teologinių dorybių praktikavimas įprasmina ir suteikia jėgų žmogui viltingai gyventi ribinėje– kalinimo, tremties situacijoje? Daktaro disertacija teoriškai pagrindžia teologinių dorybių sklaidos požymius bei juos parodančius rodiklius ir empiriškai pritaiko arkivyskupo T. Matulionio teologinių dorybių atskleidimui jo kankinystės kelyje. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinyste paženklintas gyvenimo kelias tęsėsi nuo jo kaip dvasininko tarnystės pradžios iki pabaigos. Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis nuėjo drąsų apaštalavimo ir kankinystės kelią, vingiavusį per įvairias apaštalavimo vietas Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kalinimo vietas Maskvoje, Peterburge, Vladimire, Solovkuose ir Ledianoje Pole, Mordovijoje ir kt. Arkivyskupas Teofilius Matulionis kankinystės kelyje niekados neprarado tikėjimo, vilties ir meilės dorybių. Ganytojas buvo kupinas šventumo, ramybės ir tvirtumo, jis buvo tikras Homo Dei. Kankinystės kelyje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio teologinės dorybės ne tik nesumažėjo, bet, priešingai, didėjant kančios laipsniui, proporcingai didėjo ir minėtosios dorybės. Dorybių dėka arkivyskupas Teofilius Matulionis visada išliko tvirtas savo pašaukimo tarnystėje. Tikėjimo gynimas buvo Dievo tarno T. Matulionio pagrindinis rūpestis, kylantis iš ganytojo atsakomybės už tikinčiuosius. Asmeninį gyvą tikėjimą arkivyskupas Teofilius Matulionis stiprino intensyviu maldos gyvenimu.