Lietuvos vaikų šventumo garsas

Adelė Dirsytė

Gimė 1909 m. balandžio 15 d. Promislavo kaime (Kėdainių r.). Pasaulietė, mokytoja. Aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, rašė straipsnius katalikų leidiniams, buvo viena iš Lietuvių katalikių moterų draugijos vadovių. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1940 m. mokytojavo Vilniuje. Vokiečių okupacijos metais organizavo paramą vargstantiems, dirbo su moksleiviais ateitininkais ir akademiniu jaunimu. Tokią veiklą tęsė antrosios soviet okupacijos metais.
1946 m. kovo 6 d. buvo suimta, žiauriai tardyta saugumo rūsiuose. 1946 m. lapkričio 2 d. nuteista dešimčiai metų kalėti. 1947 m. lapkričio 2 d. išgabenta į Čumą (Komijos Respublika) tiesti užpoliarinio geležinkelio, kur lagerio administracijos buvo verčiama dirbti sunkiausius darbus, alinta badu. 1949 m. išvežta 70 km už Taišeto (Irkutsko sritis) kirsti miško. 1950 m. pervežta į Magadaną, ypatingojo režimo Berlago lagerį, dirbo statybose. Už jos daromą dvasinę įtaką buvo įvairiai alinama. Nužudyta ar mirė Chabarovsko krašte 1955 m. rugsėjo 26 d. pakeliui iš lagerių į Lietuvą.
2000 m. buvo pradėta A. Dirsytės beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo byla.
Beatifikacijos byla Romos stadijoje.
Beatifikacijos – kankinystės deklaravimo – bylos tribunolas:
Bylos postulatorius – kun., teol. lic. Andrius Končius
Bylos vicepostulatorius – kun., teol. lic. Nerijus Pipiras
Bylos vicepostulatorius – kun., men. mgr., teol. lic. Robertas Urbonavičius
Įgaliotas teisėjas – mons., bažn. t. lic. Adolfas Grušas
Teisingumo saugotojas – mons., teol. dr. Artūras Jagelavičius
Bylos notarė – teol. lic. Alma Gurskienė
(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 274)

Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė

Šaltinis punskas.pl, 2021 04 08   Adelės Dirsytės beatifikacijos byla pradėta daugiau kaip prieš 20 metų. Ją kuruoja Kauno arkivyskupija. Nuveikta daugybė darbų: sukaupta medžiaga, vyksta paminėjimo…

A. Dirsytė ir Gailestingumo žinia

Autorius kun. Nerijus Pipiras Šaltinis bernardinai.lt, 2020 05 07   „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“ – šnabžda žmonių lūpos. Ši malda, žvilgsnis į Dievo Gailestingumo…