Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kunigas Arūnas Peškaitis OFM ir filosofė dr. Nida Vasiliauskaitė. Nešventųjų garbinimas

Kunigas Arūnas Peškaitis OFM ir filosofė dr. Nida Vasiliauskaitė. Nešventųjų garbinimas

Šaltinis OP TV, 2024 04 14

 

Laidoje „Lapių medžioklė” kunigas Arūnas Peškaitis OFM ir filosofė dr. Nida Vasiliauskaitė kalba apie sesers Nijolės Sadūnaitės asmenybę.

Stulginskio žvaigžde siūloma apdovanoti Sadūnaitę ir Degutienę: „Tai būtų nuoširdi pagarba ir padėka už šių iškilių asmenybių didžiules pastangas ir nuopelnus”, – sakė Aleksandro Stilginskio vaigždės skyrimo komisijos pirmininka Antanas Vinkus.

Laidoje vyksta Nijolės Sadūnaitės – Irenos Degutienės lyginamoji analizė, gvildenamas krikščionybės santykis su liberalizmu.