Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo Tarno kunigo Algirdo Mociaus beatifikacijos bylos pradžia

Dievo Tarno kunigo Algirdo Mociaus beatifikacijos bylos pradžia

Šaltinis Meškuičių šv. vysk. Stanislovo parapija, 2021 05 01

 

2021 m. spalio 1 d. Meškuičių šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje vyko Dievo Tarno kunigo Algirdo Mociaus (1917 – 1999 m.) beatifikacijos bylos iškilmingas atidarymas.
(Beatifikacija Katalikų Bažnyčioje – mirusio asmens pripažinimas palaimintuoju. Beatifikacijos bylos metu tiriamas kandidato gyvenimas, veikla ir šventumas.)
Iškilmėms vadovavo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Dalyvavo naujai paskirti tribunolo nariai, meškuitiečiai, svečiai iš Viduklės parapijos ir Dievo Tarno kun. A. Mociaus giminaičiai.
Vyskupo dekretu Meškuičių parapijos klebonas kun. Vytautas Ripinskis buvo paskirtas šios bylos postulatoriumi.
Už įamžintas svarbias akimirkas nuoširdus ačiū vidukliškiui Alfonsui Narbutui.