Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Vatikanas priėmė Dievo tarnaitės A. Dirsytės kanoninės bylos medžiagą
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kanoninės bylos medžiagos priėmimas Vatikane 2024 m. sausio 23 d. Kun. Andrius Končius ir kun. Mantas Šideikis. Vyganto Malinausko nuotrauka

Vatikanas priėmė Dievo tarnaitės A. Dirsytės kanoninės bylos medžiagą

Šaltinis Vatican News, 2024 01 24

 

Šventųjų skelbimo dikasterija patvirtino gavusi Kauno arkivyskupijoje užbaigtos Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kanoninės bylos medžiagą. Apie tai Vatikano radiją informavo Dievo tarnaitės bylos postulatorius kun. Andrius Končius.

2023 m. vasarą Kaune pasibaigus diecezinei kanoninei bylai, visa jos medžiaga, pagal kankinių, palaimintųjų ir šventųjų skelbimo procedūras, perduota Šventojo Sosto Šventųjų skelbimo dikasterijai. 2024 m. sausio 23 d. įvyko formalus perduotų bylos dokumentų – iš viso 8 000 lapų – patikrinimo ir priėmimo procedūros. Oficialiame akte dikasterijoje dalyvavo apie 10 asmenų iš vos ne visų Lietuvos vyskupijų – dvasininkai, seminaristai ir pasauliečiai.

Apie Sibiro kankinės ir garsiosios maldaknygės „Marija, gelbėki mus!“ autorės, Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės, kanoninės bylos eigą papasakojo bylos postulatorius kun. Andrius Končius ir buvęs bylos vice postulatorius kun. Mantas Šideikis.

(SAK / Vatican News)