Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prisikėlimo liudytojai. Stanislovas Pijus Rimkus – bažnyčios kankinys, kuris be kaltės buvo pasmerktas mirčiai

Prisikėlimo liudytojai. Stanislovas Pijus Rimkus – bažnyčios kankinys, kuris be kaltės buvo pasmerktas mirčiai

Šaltinis LRT.lt, laida “Prisikėlimo liudytojai”, 2020 10 18

 

Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Stanislovas Pijus Rimkus – dar viena sovietinio teroro auka, bažnyčios kankinys, kuris be kaltės buvo pasmerktas mirčiai.

Jaunas, ką tik primicijas gavęs kunigas, atvykęs vykdyti savo ganytojiškos misijos į Kražius, pirmiausiai siekė įprasminti pasiaukojančių parapijiečių, kurie žuvo per carinės Rusijos skerdynes gindami Dievo namus, atminimą. Čia įsteigė ne tik Kražių muziejų, leido vietos laikraštėlį, bet ir kitomis pastoracinėmis veiklomis siekė diegti parapijiečiams patriotiškumą, tėvynės meilę, rūpinosi jų dvasiniu augimu. Su pavasarininkais ir šauliais organizuodavo kongresėlius, kurie vykdavo su gyvaisiais paveikslais bei teatralizuotomis eisenomis per svarbiausias bažnytinio kalendoriaus dienas. Šiose iškilmėse dažnai dalyvaudavo žinomi tarpukario visuomenės veikėjai, kaip antai profesorius Juozas Eretas, generolas Stasys Raštikis, tautos linksmintojas, radijo laidų vedėjas, smagių kupletų kūrėjas ir atlikėjas Petras Biržys, tarpukariu garsėjęs kaip Pupų Dėdė. Deja, sielovadininko kelią nutraukė prasidėjusi Lietuvos okupacija.

Laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ atminties ženklas bažnyčios martirologo kankiniui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui, kuris šiuo garbingu apdovanojimu įvertintas po mirties, kunigui Stanislovui Pijui Rimkui.