Prisikėlimo liudytojai. Kuršėnų parapijos kankiniai: Vaclovas Dambrauskas