Prisikėlimo liudytojai. Kuršėnų parapijos kankiniai: Vaclovas Dambrauskas

Pradinis/Dievo Tarnai, Kun. Vaclovas Dambrauskas ir Kazimieras Pieškus, Mediateka, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Prisikėlimo liudytojai. Kuršėnų parapijos kankiniai: Vaclovas Dambrauskas