Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pradėtas pirmojo VU rektoriaus beatifikacijos procesas
Pradėtas pirmojo VU rektoriaus beatifikacijos procesas. VU bibliotekos archyvo nuotr.

Pradėtas pirmojo VU rektoriaus beatifikacijos procesas

Šaltinis Vilniaus universitetas, 2014 12 30

 

Pietų Lenkijos jėzuitų provincijos tėvas provincijolas Jakubas Kolaczas oficialiai paskelbė informaciją apie pradėtą jėzuitų teologo, pirmojo Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos beatifikacijos procesą ir paviešino Krokuvos arkivyskupo metropolito kardinolo Stanislawo Dziwiszo pasirašytą ediktą. Jame kreipiamasi į visus tikinčiuosius su prašymu pateikti kurijai dokumentus, susijusius su P. Skarga. Tai pirmasis formalus žingsnis beatifikacijos proceso link. Romos katalikų bažnyčioje jis reiškia mirusiojo paskelbimą palaimintuoju.

Raginimai pradėti beatifikacijos procesą pasigirdo dar 2012 m., kai buvo švenčiamos P. Skargos mirties 400-osios metinės.

P. Skarga 1574 m. tapo Vilniaus jėzuitų kolegijos vicerektoriumi, o 1579–1582 m. – pirmuoju Vilniaus universiteto rektoriumi. Jis buvo aktyvus kontrreformacijos veikėjas, publicistas, puikus pamokslininkas, pasižymėjęs nepaprasta iškalba ir gebėjimu įtikinti. Universiteto spaustuvėje išspausdintas ir vienas populiariausių P. Skargos veikalų „Šventųjų gyvenimai“ (Żywoty świętych), dar autoriui esant gyvam išleistas 7 kartus ir sulaukęs net 25 leidimų.

Šis aktyvus vieningos krikščionių bažnyčios gynėjas daug prisidėjo prie katalikų ir stačiatikių unijos sudarymo.

Beje, pirmasis VU spaustuvės leidinys buvo P. Skargos veikalas „Už švenčiausiąją  eucharistiją“.