Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Popiežius paskyrė naują Šventųjų skelbimo dikasterijos Generalinį relatorių
Šv. Baltramiejaus bazilika Romoje – totalitarinių režimų kankinių šventovė

Popiežius paskyrė naują Šventųjų skelbimo dikasterijos Generalinį relatorių

Šaltinis Vatican News, 2024 01 13

 

Kun. Angelo Romano, Šv. Egidijaus bendruomenės dvasininkas, paskirtas naujuoju Šventųjų skelbimo dikasterijos Generaliniu relatoriumi.

Romoje gimęs 60 m. kunigas, 1994 m. įšventintas kaimyninės Velletri-Segni vyskupijos presbiteriu, pastaruosius du dešimtmečius eina Šv. Baltramiejaus bazilikos Tibro saloje rektoriaus pareigas. Baltramiejaus bazilika garsi dėl joje įrengtos XX ir XXI a. totalitarinių režimų kankinių šventovės, įsteigtos Šv. Jono Pauliaus II sprendimu. Šventovėje su kitais visų žemynų kankiniais pagerbtas palaimintasis arkivyskupas T. Matulionis, vienintelis Bažnyčios kankiniu pripažintas lietuvis. 2018 m. Lietuvos vyskupų į Šv. Baltramiejaus šventovę atvežtą palaimintojo relikviją iškilmingoje ceremonijoje priėmė būtent šventovės rektorius kun. A. Romano.

Naujasis Šventųjų skelbimo dikasterijos Generalinis relatorius kun. A. Romano, kuris taip pat yra Šv. Egidijaus bendruomenės misionierių draugijos Romoje vyresnysis, Šventųjų skelbimo dikasterijoje vadovaus relatorių kolegijai, kuriai pavesta prižiūrėti Dievo tarnų ir tarnaičių bylų dokumentų rinkinio positio rengimo eigą.

2023 m. vasarą popiežius Pranciškus Šventųjų skelbimo diskasterijoje įsteigė Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisiją, kuriai pavedė sudaryti tikėjimo kankinių ir liudytojų sąrašą artėjant 2025 m. jubiliejui. Lapkričio mėnesį komisija informavo, kad pirmajame darbų etape bus kaupiami duomenys tik tų tikėjimo kankinių ir liudytojų, kurių gyvybė įvairiais būdais buvo nutraukta ar paaukota dėl paklusnumo Evangelijai nuo 2000 iki dabar.

2000 metų krikščionybės jubiliejaus proga šv. Jono Pauliaus II potvarkiu įsteigta komisija sudarė pirmąjį XX a. krikščionių tikėjimo kankinių ir liudytojų sąrašą, vadinamąjį martirologą. Į jį įrašyta 13 000 visų tautybių tikėjimo kankinių ir liudytojų, įskaitant protestantus ir ortodoksus, vardai. Jie buvo pagerbti 2000 m. Romoje prie Koliziejaus įvykusiame XX a. kankinių minėjime. XX a. krikščionių tikėjimo kankinių ir liudytojų sąraše yra 114 tikėjimo liudytojai iš Lietuvos, gyvybės kaina paliudiję ištikimybę Evangelijai. (SAK / Vatican News)