Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Knygelė, kviečianti pakeliauti po Lietuvą Adelės Dirsytės pėdomis

Knygelė, kviečianti pakeliauti po Lietuvą Adelės Dirsytės pėdomis

Autorius Karolina Balmiškė

Šaltinis Mano kraštas, 2023 03 12

Istorija į mūsų širdis gali pasibelsti pačiais įvairiausiais keliais. Ji į mus gali prabilti iš knygos puslapių, iš pasakojimų, iš susitikimų su konkrečių įvykių dalyviais. Lukui mokytojos tremtinės Adelės Dirsytės istorija atėjo keliaujant jos gyventomis vietomis. Tiesa, jaunasis tyrėjas pažino tik Lietuvoje jos paliktus pėdsakus.

Kartu su juo keliavusi sesuo Danguolė Gervytė įspūdžius ir istorijos faktus sudėjo į knygos „Adelė, slapta vaikų draugė“, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė jos tekstams suteikė pažinimą sustiprinančius vaizdus.

Šiandien jų parengta ir Všį Caritas leidyklos „Artuma“ išleista knygelė jau keliauja po Lietuvą, o jos kelionė prasidėjo vasario 24 d. Vilniaus knygų mugėje vykusiu pristatymu. Knygelę pristatė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos vicepostulatorius kunigas Nerijus Pipiras, viena iš knygos autorių dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė, tyrėjas Lukas. Renginį vedė Karolina Sadauskaitė-Varnelė.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Kaip teigiama  knygelės pristatymuose, jos pavadinimas – ne atsitiktinis. Adelė, slapta vaikų draugė –taip Adelė Dirsytė pasirašydavo laiškus iš tremties sūnėnams ir dukterėčiai.  „Ji, būsima šventoji, ir dabar yra vaikų draugė Danguje, į jos litaniją būtų galima įrašyti kreipinį Vaikų drauge… Kodėl toks titulas? Apie tai ir pasakojama knygoje vaikams ir šeimai. Tai antroji serijos „Perskaitęs duok kitam“ knyga. Pirmoji buvo apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Vaikams, o ir mums, suaugusiesiems, reikia įkvepiančių pavyzdžių, superherojų iš mūsų aplinkos, kurie padėtų atskirti grūdus nuo pelų – teisingai pasirinkti gyvenimo prioritetus ir kiekvienoje situacijoje atpažinti, kokiomis vertybėmis vadovaujuosi“, – skelbiama knygelės anonsuose.

Knyga „Adelė, slapta vaikų draugė“ yra apie mokytoją tremtinę Adelę Dirsytę. Kaip buvo teigiama pristatant knygą, šiuo metu rengiama paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos) byla. Adelė – XX a. pradžios mergaitė iš Kėdainių rajono, Pramislavo kaimo. Nuo pat vaikystės ji svajojo būti mokytoja. Mokėsi Šėtos progimnazijoje, vėliau – Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje. Užaugusi baigė Lietuvos universitetą ir tapo vokiečių kalbos mokytoja. Dirbo Vilniuje, dalyvavo Ateitininkų federacijos veikloje. 1946 metais buvo suimta ir nuteista už antitarybinę veiklą, ištremta į Čumą (dabar Komijos Respublika), vėliau perkelta į Irkutsko sritį ir Kolymos lagerius. Tremtyje ji ypač globojo kartu kalėjusias mokines ar jaunesnes merginas. Jos taip ją ir vadindavo – Mokytoja. Manoma, kad Adelė mirė Chabarovsko ligoninėje. Jos kapas nežinomas. Adelė su savo mokinėmis parašė garsią visame pasaulyje tremtinių maldaknygę Marija, gelbėk mus, kuri paslaptingu būdu pasiekė laisvą pasaulį, buvo išversta ir dideliais tiražais atspausdinta užsienio kalbomis. Ji tapo priespaudos ir persekiojimo Sibire liudininke.

Vicepostulatorius kunigas Nerijus Pipiras

Šią istoriją knygos autorės, keliaudamos su tyrėju Luku, pasakoja Trumpi tekstai, papildomi „langeliai“, kuriuose paaiškinami vaikams nežinomi žodžiai, kitur – atveriamas to meto istorinis ar kultūrinis kontekstas, pateikiamos užduotys ir iššūkiai. „Istorijoje minimi asmenys yra tikri Adelės gyvenimo liudytojai. Knygoje nesiekėme papasakoti visą Adelės gyvenimo istoriją, tad pasirinkome, mūsų manymu, vaikams reikšmingus faktus ir jos gyvenimo scenas. Norėjome likti ištikimos istoriniams faktams ir kontekstui. Todėl ir iliustracijos sukurtos remiantis senomis nuotraukomis iš Adelės šeimos archyvo“, – teigia knygos „Adelė, slapta vaikų draugė“ autorės – sesuo Danguolė Gervytė ir dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė.

Knygų serija „Perskaitęs duok kitam“ skirta Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo istorijoms, joje siekiama supažindinti su mūsų tautos herojais, kurių istorijos kartais primena detektyvą ar siaubo filmą.

Parengė Karolina Balmiškė

Nuotr. autorius Konstantinas Karašauskas