Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing R. Dailidės foto paroda „Mečislovas Jurevičius – tikėjimo ir tėvynės laisvės riteris“

R. Dailidės foto paroda „Mečislovas Jurevičius – tikėjimo ir tėvynės laisvės riteris“

Autorius dr. Vytenis Rimkus
Šaltinis Šiaulių vyskupijos informacija, 2015 05 24

 

Gegužės 24 d. knygyne-svetainėje „Prie katedros“ atidaryta fotomenininko Ričardo Dailidės foto paroda „MEČISLOVAS JUREVIČIUS – TIKĖJIMO IR TĖVYNĖS LAISVĖS RITERIS„

Šv. Kazimiero ordino organizuotame renginyje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Daugelio dėmesys krypo į M. Jurevičiaus artimuosius.  M. Jurevičiaus 93 metų našlė Emilija atvyko su dukra, vaikaičiais ir provaikaičiais.

Anūkė Kristina sakė: „Jis man buvo tiesiog senelis, kuris, kai buvau mažytė, mane apglėbdavo rankomis, ir skleidė šilumą. Man jis nebuvo didvyris, kuris nešė kryžių, o tiesiog senelis. Didžiuojuosi juo“.

Vyriausia M. Jurevičiaus duktė Angelė pasakojo, kad jai gimus tėtis vis dar buvo lageryje ir sugrįžo iš jo, tik kai jai buvo 8-eri. „Man buvo labai neįprasta, kad tai buvo mano tėtis. Reikėjo daug laiko prie to priprasti. Bet man jis padovanojo tikėjimą ir meilę tėvynei. Jis visą gyvenimą paaukojo Dievui ir tėvynei. Buvo labai dvasingas, protingas ir bebaimis. Tiesiog eidavo tiesiai į ugnį. Bandydavome su mama atkalbėti nuo pavojingų sprendimų“, – prisiminė duktė.

 

Prof. habil.. dr. Vytenis Rimkus apie parodą:

Ričardo Dailidės foto paroda skirta žymiam disidentui Mečislovui Jurevičiui (1927-1999) pagerbti. Nuotraukos kaupėsi ilgą laiką, pamažu, tarybiniais metais fotografuota vengiant viešumo. Unikalūs kadrai fiksuoja kryžiaus nešimą į Kryžių kalną, o pats Kryžių kalnas tampa svarbiausia vaizdine parodos dominante. Stebėtinos autoriaus pastangos fotografijos pagalba atskleisti šio nenuilstančio kovotojo charakterį ir dvasios tvirtumą. Apskritai portretuose autorius siekia atskleisti vidinį personažo pasaulį, lyg ir nuspėti jo ateitį. Ne vienas praeityje fotografuotas žmogus šiandien yra žinomas, o jų ankstyvosios nuotraukos šiandien tampa savotišku kodu, taip kaip ir įvyko su M. Jurevičiaus išsibarsčiusiomis nuotraukomis, o dabar jau surinktomis į nuoseklų jo gyvenimo vaizdą, pateikiamą ekspozicijoje.

DSC_0916Ričardas Dailidė – žinomas fotomenininkas, daugybės parodų dalyvis Lietuvoje ir užsienyje. Jo kūriniai publikuoti knygose, albumuose, periodinėje spaudoje. Yra sukūręs teminių serijų, fotoreportažai spausdinti su jo paties tekstais. Autorius yra pelnęs įvairaus laipsnio prizų, apdovanojimų. Plataus pripažinimo sulaukė jo fotoalbumas “Laiko labirintuose”, apie jį pasirodė daug straipsnių laikraščiuose ir žurnaluose. Keletas straipsnių traktuotini ne kaip recenzijos, o kaip studijos, iškeliančios ir nagrinėjančios apskritai meno ir kultūros problemas. Daug yra fotografavęs kelionėse, sukūręs įsimenančių artimesnių ir tolimų šalių vaizdinių pasakojimų. Iki šiol dėmesio nepraranda egzotiškosios Kubos gyvenimo vaizdai, bet pagrindine tematika buvo ir tebelieka savojo miesto, savojo krašto gyvenimas. Ir to pobūdžio darbai pirmiausia pristato žmogaus buvimą. Tas žmogaus buvimas jaučiamas ir peizažuose, ypač urbanistiniuose. Tai nuotraukos apie neišsenkančius savojo miesto pasakojimus, pastebėjimus, apie žymiuosius ir šiaip praeinančius gatve žmones, apie džiazo formavimąsi Lietuvoje: kompozitoriai, muzikantai, koncertai, muzikos instrumentai, o taip pat publika, klausytojai ir kt.

Iš reikšmingų R. Dailidės parodų paminėtinos:  “Skrydis į nemirtingumą”, skirta S.  Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti, apie Kurtuvėnų  ir Luokės Užgavėnių tradicijų atgaivinimą, apie popiežiaus Pauliaus II –jo viešnagę Lietuvoje, Šiauliuose, Kryžių kalne. Kaip tik ši pastaroji ir susilieja su M. Jurevičiui skirta paroda, tarytum papildo viena kitą, tuo labiau, kad ir pateikiamos tame pačiame Pastoraciniame centre.