Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Tuskulėnuose – šv. Mišios už sovietinių represijų aukas
Šv. Mišių akimirka / LGGRTC darbuotojų nuotr.

Tuskulėnuose – šv. Mišios už sovietinių represijų aukas

Šaltinis  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2023 10 10

 

2023 m. spalio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume buvo aukojamos šv. Mišios už sovietinių represijų aukas, kurioms 1944–1947 m. liepos–rugsėjo mėnesiais buvo įvykdyta mirties bausmė NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje.

Šv. Mišias aukojo Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kunigas Kęstutis Dvareckas, jam asistavo Telšių katedros kunigas Donatas Litvinas. Kunigas D. Litvinas yra vyskupo Vincento Borisevičiaus bylos postulatorius. Vyskupas V. Borisevičius 1946 metais buvo suimtas, kalintas ir kankintas, galiausiai nuteistas mirti. 1946 m. lapkričio 18 d. sušaudytas ir užkastas Tuskulėnuose, Vilniuje. 1999 m. rugsėjo mėn. vyskupo palaikai buvo surasti ir amžinojo poilsio perkelti į Telšių katedros kriptą.

Vyskupo V. Borisevičiaus asmenybės kilnumas – pavyzdys savo mentalitetu ir šventumo siekimu yra kaip niekad svarbus mums visiems ir mūsų dienomis.

Nuo 1944 m. rugsėjo 28 d. iki 1947 m. balandžio 16 d. NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje pagal SSRS karo tribunolų nuosprendžius mirties bausmė buvo įvykdyta 767 asmenims (dar 7 mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio).

Dauguma jų (613) buvo kaltinami ir nuteisti pagal RSFSR Baudžiamojo kodekso 58 straipsnį „Tėvynės išdavimas“. Mirties nuosprendžius vykdžiusi specialioji grupė, sudaryta iš NKGB (MGB) A skyriaus darbuotojų, po egzekucijų savo aukas slapta užkasdavo masinėse kapavietėse buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.

Tuskulėnų masinėse kapavietėse užkastųjų sąraše: ginkluotojo ir neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, 1941 m. Birželio sukilimo dalyviai ir lenkų pogrindžio Armijos Krajovos kovotojai. Dalis nužudytųjų buvo kaltinami bendradarbiavimu su naciais, dalyvavimu holokauste ar nusikaltimais civiliams. 1944 m. buvo nužudyta 45, 1945 m. – 479, 1946 m. – 185, 1947 m. – 58 asmenys. Daugiausia egzekucijų įvykdyta 1945 m. kovo 2 d. (42 asmenims) ir kovo 21 d. (45 asmenims). Tarp nužudytųjų buvo įvairių tautybių žmonių: lietuviai, rusai, lenkai, vokiečiai, baltarusiai, latviai, ukrainiečiai, žydai, po vieną estą, uzbeką, totorių, osetiną, čiuvašą, armėną ir udmurtą.