Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Arkivysk. M. Reinio filosofijos paskaitos kalėjime
Arkivyskupas Mečislovas Reinys / wikipedia.lt nuotrauka

Arkivysk. M. Reinio filosofijos paskaitos kalėjime

Šaltinis bernardinai.lt, 2018 11 09