Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Garbingą Pasaulio tautų teisuolių sąrašą papildė šiauliečiai
Vyriausybėje pagerbti Pasaulio tautų teisuoliai, tarp jų – ir šviesaus atminimo šiauliečiai žydų nuo Holokausto gelbėtojai Jonas Žvinklevičius ir Ona Žvinklevičienė (Lešinskienė). Jiems skirtą apdovanojimą atsiėmė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas (dešinėje). LR Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

Garbingą Pasaulio tautų teisuolių sąrašą papildė šiauliečiai

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2022 11 11   Pirmadienį Vyriausybėje pagerbti Pasaulio tautų teisuoliai, tarp jų – ir šviesaus atminimo…

Read more about the article Filosofo Stasio Šalkauskio šviesoje
Henriko Orakausko skulptūros simbolius vyskupas susiejo su Šventuoju Raštu.

Filosofo Stasio Šalkauskio šviesoje

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2020 10 30     2020 metų Stasio Šalkauskio premijos laureatui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui profesorius…

Read more about the article Gerus santykius dovanoja dialogas
Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis džiaugiasi, kad pildosi Pasaulio teisuolių istorija. Artūro STAPONKAUS nuotr.

Gerus santykius dovanoja dialogas

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2020 08 29   „Lietuvos žydams šiandien yra kaip renesansas, visos sąlygos gyventi pilnavertį tiek religinį,…

Read more about the article Laimė likti gyvam
„Stai­ga pro lan­gą pa­ma­čiau pir­mą lie­tu­viš­ką už­ra­šą! Vi­sas su­dre­bė­jau... Aša­ros iš­tryš­ko... Ir skaus­mas, ir džiaugs­mas...“ – švie­siau­sia gy­ve­ni­mo aki­mir­ka, kai trau­ki­nys ar­tė­jo prie 10 me­tų ne­ma­ty­tos Lie­tu­vos, ir šian­dien Juo­zui Mo­ciui ke­lia grau­du­lį.

Laimė likti gyvam

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2019 01 26   Šiau­lie­tis Juo­zas Mo­cius – vie­nas iš sep­ty­nių Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų,…

Vienuoliai saugo Kristų lietusias relikvijas

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2014 02 22   Palendrių Šv. Benedikto (Kelmės rajonas) vienuolynas yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur saugoma…