Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Lietuvos patrioto, ateitininko Vladislovo Telksnio gyvenimo kelias: nuo Runionių kaimo iki Kauno (I)
„Pavasario“ žurnalo redakcija. Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: A. Šoliūnaitė, kunigas A. Lapė, A. Valaitis, K. Karpavičiūtė. Antroje eilėje stovi iš kairės V. Telksnys, K. Ambrozaitis, S. Šliūpas. Kaunas, 1940 m. Kauno IX forto muziejaus nuotrauka

Lietuvos patrioto, ateitininko Vladislovo Telksnio gyvenimo kelias: nuo Runionių kaimo iki Kauno (I)

Autorius Valė Gutauskaitė Šaltinis Kauno IX forto muziejus, 2023 03 21   Vladislovas Telksnys ir dar penkiolika spaudoje dirbusių Kauno inteligentų…

Read more about the article Štuthofo kalinys
Vladislovas Telksnys

Štuthofo kalinys

Šaltinis XXI amžius, Nr. 9 (2276), 2018 03 02   Vasario 20 dieną mirė nacistinės Vokietijos Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, rezistentas,…

Read more about the article Į pogrindį nuvedė Tėvynės meilė
Knygos "Prašiau sušaudyti" viršelis

Į pogrindį nuvedė Tėvynės meilė

Autorius Benjaminas Žulys Šaltinis XXI amžius, Nr.37 (1534), 2007 05 16   Apsisprendė iš karto Daug žmonių nugyvena ramiai, taikiai, be…