Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Lietuvos patrioto, ateitininko Vladislovo Telksnio gyvenimo kelias: nuo Runionių kaimo iki Kauno (I)
„Pavasario“ žurnalo redakcija. Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: A. Šoliūnaitė, kunigas A. Lapė, A. Valaitis, K. Karpavičiūtė. Antroje eilėje stovi iš kairės V. Telksnys, K. Ambrozaitis, S. Šliūpas. Kaunas, 1940 m. Kauno IX forto muziejaus nuotrauka

Lietuvos patrioto, ateitininko Vladislovo Telksnio gyvenimo kelias: nuo Runionių kaimo iki Kauno (I)

Autorius Valė Gutauskaitė Šaltinis Kauno IX forto muziejus, 2023 03 21   Vladislovas Telksnys ir dar penkiolika spaudoje dirbusių Kauno inteligentų…