Prisikėlimo liudytojai. Tremtinių atsiminimai apie kunigą Joną Burneiką

Pradinis/Kun. Jonas Burneika, Mediateka, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Prisikėlimo liudytojai. Tremtinių atsiminimai apie kunigą Joną Burneiką