Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pareikalauta sugrąžinti arkivysk. M. Reinio atminimo lentą
Mečislovas Reinys (vilnensis.lt arcidiocesi di Vilnius (Lituania))

Pareikalauta sugrąžinti arkivysk. M. Reinio atminimo lentą

Šaltinis Vatican New, 2023 10 31

 

Maskvos Dievo Motinos katalikų arkivyskupija paprašė Vladimiro miesto kapinių administraciją sugrąžinti arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo lentą, kuri buvo nežinomų asmenų nuimta spalio pradžioje.

Arkivyskupas mirė kaip kankinys už tikėjimą Vladimiro kalėjime 1953 m. Šių metų spalio pradžioje jam ir kitoms stalininio teroro aukoms skirtos atminimo lentos naktį buvo nuimtos.

„Rusijos katalikai su pagarba atsimena arkivyskupą. Lentą jo atminimui kapinėse  finansavo Vladimiro Švč. M. Marijos – Rožinio Karalienės – parapijos tikintieji. Arkivyskupas M. Reinys nusipelnė, kad būtų saugomas jo, kaip šventojo, atminimas“, – Rusijos žiniasklaidai pareiškė Maskvos arkivyskupijos generalinis vikaras kunigas Kirilas Gorbunovas.

Iš Vladimiro kapinių nežinomi asmenys pašalino ir kitus atminimo ženklus, skirtus persekiojimų aukoms pagerbti. Buvo pašalinta ir atminimo lenta, skirta Estijos generolui Johanui Laidoneriui. Jos sugrąžinimo pareikalavo Estijos užsienio reikalų ministerija. (jm / Vatican News)