Lietuvos vaikų šventumo garsas

Ištikimi Kristui
Read more about the article Tomas Viluckas. In Memoriam sesei Nijolei
Sesuo Nijolė Sadūnaitė / Juozo Valiušaičio nuotr.

Tomas Viluckas. In Memoriam sesei Nijolei

Autorius Tomas Viluckas,   Šaltinis Laikmetis.lt, 2024 04 02   Kai Viešpaties Prisikėlimo dieną išgirdau žinią apie seselės Nijolės išėjimą…

Read more about the article Minint kun. Jono Lauriūno SJ gimimo 100-metį
J. Lauriūnas - pirmasis Linkmenų tikybos mokytojas. Apie 1990 m. / Iš svetainės linkmenys.info

Minint kun. Jono Lauriūno SJ gimimo 100-metį

Autorius ARVYDAS GELŽINIS, LGGRTC istorikas Šaltinis LGGRTC, 2024 03 08   Kunigas Jonas Lauriūnas gimė 1924 m. kovo 8 d. Kauno aps.…

Read more about the article Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?
Šveicarijoje studijavę Kauno inteligentijos atstovai. Pirmoje eilėje pirmas kairėje – prof. Kazys Pakštas, viduryje – prof. Vincas Mykolaitis-Putinas, antroje eilėje iš kairės antras – prof. Stasys Šalkauskis. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka

Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 10 17   Kažin ar dabartinei katalikų inteligentų kartai galėtų būti negirdėtas profesoriaus prel. Prano…