Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Mons. E. Simaškos pirmųjų mirties metinių paminėjimas
Mons. Eduardas Simaška Broniaus Vertelkos nuotrauka

Mons. E. Simaškos pirmųjų mirties metinių paminėjimas

Autorius Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Šaltinis XXI amžius, Nr. 83 (1963), 2011 11 18

 

Spalio 28-ąją, kaip įprasta. paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvoje švenčiant Ligonių dieną, Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje šv. Mišiose, kurių koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, buvo minimos ir pernai pas Viešpatį iškeliavusio ilgamečio Šiluvos parapijos altaristo mons. jubil. Eduardo Simaškos pirmosios mirties metinės. „Prašykime, kad Dievas stiprintų pasitikėjimą Juo, kad mokytų sekti Kristumi, kad mons. E. Simaškos ir kitų kunigų bei pasauliečių pavyzdys pamokytų, kaip mes galime gyventi, mylėdami Dievą ir artimą“, – ragino ganytojas, pradėdamas Eucharistijos liturgiją. Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius, kuriuos jis pasakė lankydamasis Vokietijoje, per šv. Mišias Berlyne apie tai, kad Prisikėlusysis dovanoja viltį, ramybę, pasitikėjimą, gyvenimo džiaugsmą. Šiais žodžiais, pasak ganytojo, Popiežius drąsina ir kviečia pasitikėti Dievu visomis gyvenimo aplinkybėmis. Tai pagrindas, mokantis atrasti gyvąjį Dievą ir atveriantis kelius į tikrąjį gyvenimą. „Monsinjoro Eduardo gyvenime šio pasitikėjimo Dievu buvo labai daug“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, primindamas, kad Dievu remdamasis monsinjoras ėjo lagerių kelius, vėliau ilgai ir nuoširdžiai tarnavo tėvynėje. Šventai atlikdamas kunigo tarnystę, mons. E. Simaška liko pilnas išminties ir bažnytinės savimonės, ir daug žmonių galėtų paliudyti, kaip jis savo gyvenimu skelbė Dievo žodį.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą vysk. J. Ivanauskas padėkojo amžinos atminties mons. E. Simašką globojusiems, buvusiems šalia – parapijos klebonui kun. E. Murauskui, Raseinių dekanui kun. J. Kaknevičiui, lankiusiems kunigams, draugams, giminėms, taip pat šiluviškiams, visiems, galintiems paliudyti gražią šio kunigo tarnystę ir žmogišką šilumą.

Po šv. Mišių prie mirusiojo kapo Šiluvos Bazilikos šventoriuje buvo pašventintas kryžius.