Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kunigo Augustino Dirvelės gyvenimas ir jo Golgota
Pranciškonų gimnazijos auklėtiniai Italijoje besiruošiant misijoms 1938 m. Centre – A. Dirvelė, pirmas sėdi Jonas Petraitis, po karo ilgą laiką dirbęs Kretingos vidurinės mokyklos mokytoju.

Kunigo Augustino Dirvelės gyvenimas ir jo Golgota

Autorius Romualdas Beniušis
Šaltinis bernardinai.lt, 2015 09 22