Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Minimas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetis

Minimas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetis

Šaltinis Vakarų ekspresas, 2022 04 08

 

Balandžio 9 d. minėsime monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetį. Dvasininkas, politinis kalinys ir tremtinys buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas ir ilgametis jos vadovas, Vilniaus garbės pilietis. 2022-uosius Seimas paskelbė Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.

Minint monsinjoro K. Vasiliausko šimtmetį Lietuvos paštas išleis proginį pašto ženklą.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas parengė virtualią parodą „Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras“. Joje eksponuojami dokumentai, atspindintys K. Vasiliausko veiklą įvairiais jo gyvenimo laikotarpiais. Parodos lankytojai gali rasti jo laiškus, užrašus, nuotraukas, susipažinti su sovietinio saugumo agentūrinio persekiojimo, tardymo bylomis, dokumentais. Žr.

https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/kazimieras-vasiliauskas.-mylinciu-sirdziu-monsinjoras-lvna/exh-264  

Sostinėje socialinės reklamos stenduose bus galima skaityti cituojamus kunigo žodžius:

Su kiekvienu žmogumi ieškau to, kas sieja, o ne to, kas skiria.“

Dvasiškai laisvas žmogus – visur laisvas: ir kalėjime, ir laisvėje, ir kasdieniame gyvenime.“

Dieve, kokia didelė paslaptis yra žmogus…“

Tiesą sakyti niekada neturėtų būti žmogui baisu.“

Pas mane ateina visi nereikalingi, pasimetę, ištuštėję, neturintys globėjų ir užtarėjų. Man nereikalingų nėra.“

Žmogus gyvenime turi du tikslus keisti save ir pasaulį.“

Meilė yra jausmas, dėl kurio niekas neturėtų jaustis kaltas, nes širdžiai ji – malonė.“

Didžiausia nuodėmė – būti savimi patenkintam.“

Iš šio pasaulio reikia išeiti visus mylint, visiems atleidus ir kad man visi atleistų.“

Gedulo ir tremties dieną, birželio 14-ąją, 19 val. Monsinjoro skvere šalia Šv. Rapolo bažnyčios pastatyto riedulio vyks iš lagerio jo rašytų laiškų skaitymai.

Biržų rajono Vabalninko bažnyčios, kurioje buvo pakrikštytas, o įšventintas į kunigus 1946 m. aukojo pirmąsias šv. Mišias, šventoriuje bus pastatyta jo atminimui skirta stela. Į rankomis nutašytą akmenį bus įleistas šventojo Kazimiero atvaizdas iš Vilniaus arkikatedros.

Šiemet Lietuvoje vyksta diskusijos apie kunigo vaidmenį šiandienos iššūkių visuomenėje ir Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo: Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ aptarimas. Renginius remia Kultūros ministerija.

Daugiau informacijos apie renginius galima rasti feisbuko paskyroje „Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas – 100-mečio renginiai”.