Lietuvos centrinis valstybės archyvas pristato virtualią parodą Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams

Pradinis/Ištikimi Kristui/Kard. Vincentas Sladkevičius/Lietuvos centrinis valstybės archyvas pristato virtualią parodą Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas praneša, jog kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią dokumentų parodą „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“. Joje galima susipažinti su kardinolo V. Sladkevičiaus kalbų tekstais, interviu, tarnystę atspindinčiais Šventojo Sosto ir pasaulietinės valdžios institucijų raštais, laiškais. Fotonuotraukose užfiksuoti gyvenimo tremtyje, darbo Kaišiadorių vyskupijoje, pakėlimo į kardinolus iškilmėse, dalyvavimo Lietuvos atgimimo ir laisvėjimo renginiuose ir kt. momentai.

Parodoje pristatomi dokumentai, susiję su kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimo metais nuo kunigystės pradžios iki pat jo mirties. Pirmoje parodos dalyje eksponuojami Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi dokumentai, kurie atspindi dvasininko gyvenimą nuošalioje parapijoje. Lietuvos ypatingojo archyvo parengta parodos antra dalis sudaryta iš KGB dokumentų, kurie liudija kardinolą Vincentą Sladkevičių nuolat buvus šios institucijos akiratyje. Trečioje dalyje daug dėmesio skiriama grįžimo į gimtąsias Kaišiadorių vyskupijos apylinkes ir apaštalinio administratoriaus darbo temai. Ketvirta dalis yra susijusi su vis viešesne Vincento Sladkevičiaus veikla sovietinės sistemos griuvimo laikotarpiu. Penkta dalis skirta vienam svarbiausių jo gyvenimo momentų – pakėlimui į kardinolus, o paskutinė šešta dalis – veiklai jau nepriklausomoje Lietuvoje.

Daugiau informacijos www.archyvai.lt >>

Virtualią parodą galima apžiūrėti čia >> 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba