Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Piligriminis žygis kun. A. Mociaus pėdomis meldžiant Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taikos

Piligriminis žygis kun. A. Mociaus pėdomis meldžiant Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taikos

Autorius kun. Vytautas Ripinskis
Šaltinis Šiaulių vyskupijos informacija, 2022 03 06

 

Šiandien mano širdis džiaugiasi!

Prieš kelias dienas kilusi mintis tapo realybe…

 

IMG_2692

Vakar, pirmąjį gavėnios sekmadienį, po šv. Mišių su tokiu gražiu būriu žmonių įvykdėm prasmingą misiją. Lydimi J. E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio, nuėjome iš Meškuičių į Kryžių kalną apmąstydami Kryžiaus kelio stotis. Einant Dievo Tarno kun. Algirdo Mociaus pėdomis ir prašant Jo užtarimo pas Viešpatį, meldėm Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taip reikalingos taikos.

Esu sujaudintas ir nuoširdžiai dėkingas kiekvienam, išgirdusiam kvietimą ir keliavusiam kartu.

IMG_3255

Buvo be galo gera matyti vaikučius, jaunimą, šeimas, mokytojus, valdžios atstovus ir visus visus, kurie prisijungėt maldos eisenai.

Dėkingas kiekvienam iš jūsų.

IMG_3277

 

Prie mūsų meškuitiečių mielai prisijungė ir maldininkai iš Viduklės, Telšių, Šiaulių, Joniškio.

Viso mūsų buvo virš 50 !

Džiugu ir gera. Tegul visų mūsų maldos būna išgirstos !

 

IMG_3297

Taikos Karaliene Mergele Marija, globok mus visus!

Dėkingas už idėjos palaikymą J. E. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris pažadėjo mus pasitikti Kryžių kalne, bet nustebino ir buvo su mumis kartu visos kelionės metu.

Tariu nuoširdų ačiū tautodailininkui Arūnui Vaičeliui už padovanotą tokiam tikslui kryžių.

Labai dėkoju Algiui Palubinskui ir „Transbusui“, kad prisidėjo skirdamas transportą sugrįžti į Meškuičius.

O sesei Gražinai Stravinskaitei ir „Angelų svetainei“ didelis didelis ačiū už tokį šiltą priėmimą ir pamaitinimą.

Už įamžintas akimirkas dėkoju fotografui Leonui Nekrašui.

Dievo gailestingumas ir žmonių gerumas beribis…

Daugiau Leono Nekrašo nuotraukų nuorodoje: fotoalbumas