Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo Tarnas Mečislovas Reinys
Arkivyskupas Mečislovas Reinys. „Artumos“ archyvo nuotrauka

Dievo Tarnas Mečislovas Reinys

Autorius parengė Vanda Ibianska
Šaltinis Artuma. 2018, Nr. 1, p. 30-31