Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kunigo atminimui ieško vietos
G. KARTANO nuotr.

Kunigo atminimui ieško vietos

Autorius Daiva Baronienė, 
Šaltinis Sekundė, 2024 01 31 

 

Panevėžys svarsto, kaip įamžinti iš šio krašto kilusio kunigo Alfonso Lipniūno atminimą. Pasakojama, kad jo pamokslai tarpukariu sutraukdavo tiek žmonių, jog atrodydavo, kad nuo jų gausos suirs bažnyčios sienos. A. Lipniūnas buvo ir savotiškas bažnyčios reformatorius, per mišias leidęs groti gitaromis.

Tragiškais Antrojo pasaulinio karo metais šis dvasininkas kovojo su okupantais, gelbėjo žmonių gyvybes. Negana to, jis ir savo gyvybę atidavė už kitus. Visgi šių dienų Lietuvoje apie iškilųjį kunigą visuomenė žino nedaug. Tą pripažįsta ir Panevėžio vyskupijos ganytojas, ir miesto vadovybė.

Todėl ruošiantis po poros metų švęsti Panevėžio vyskupijos 100-metį, planuojama Aukštaitijos sostinėje įkurti kunigo, profesoriaus, kankinio A. Lipniūno atminimą saugantį muziejų arba ekspoziciją. Šio dvasininko šventumą liudija jo darbai, tą tvirtino ir jo amžininkai, tad neabejojama, kad ateityje speciali Vatikano komisiją šį dvasininką pirmiausia pripažins palaimintuoju, paskui – šventuoju.