Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės metai
Kauno katedra (ANSA)

Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės metai

Šaltinis Vatican News, 2024 01 02

 

2024-ieji metai Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės šventumo bylai dvigubai reikšmingi: sausio 3 d. sukanka mirties 80-osios metinės; gruodžio 22 d. – gimimo 100-osios metinės.

Kauno arkivyskupija, gavusi leidimą iš Romos, nuo 2000 metų kaupia beatifikacijos bylos medžiagą siekdama Elenos Spirgevičiūtės, oficialiai vadinamos kankine, paskelbimo palaimintąja.

1944 m. dvidešimtmetę Eleną Spirgevičiūtę tėvų namuose Kaune nušovė neblaivūs sovietiniai smogikai, sumanę tenkinti lytinę aistrą. Atminimo lentoje prie Dievo tarnaitės kapo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje Kaune įrašyti testamentiniai jaunos merginos atsisveikinimo žodžiai, ištarti prieš pat mirtį: „Geriau mirti, bet nenusidėti!“

Skaistumą gynusios ir gyvybę už garbę ir orumą paaukojusios skautės Elenos Spirgevičiūtės vardas 2000 metais įrašytas į Bažnyčios XX a. kankinių sąrašą, jos beatifikacijos ir kanonizacijos kanoninė byla Šventojo Sosto Šventųjų skelbimo kongregacijoje, dabar dikasterijoje, įforminta kaip dėl kankinystės.

Sovietmečiu viešas bažnytinis Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo aukos tyrimas buvo negalimas. Tačiau kai kurie dvasininkai, įsitikinę jaunos katalikės dvasine branda, slapta kaupė liudijimus apie jos gyvenimą ir šventumą.

Vienas iš jų – Pranas Račiūnas MIC – garsus marijonų dvasininkas ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, slapta padaugino ir platino beatifikacijos bylai pamatinės reikšmės dokumentą: Elenos Spirgevičūtės dienoraštį. Jo originalas yra laikomas dingusiu, tačiau sovietinis saugumas, kaupdamas įkalčius gulage kalėti nuteisto kun. P. Račiūno bylai, prie jos pridėjo E. Spirgevičiūtės dienoraščio kopiją.

Bene žinomiausias Dievo tarnaitės E. Spirgevičiūtės tikėjimo liudijimas yra 1941 m. vasario 23 dienos įrašas jos dienoraštyje:

„Jėzau, gerasis mano Dieve, pasigailėk manęs, kad visuomet būčiau skaisti, tyra, sąžininga, meili ir gera. Marija, mano Motina, saugok mane nuo tamsių dėmių, kurios subjaurotų mano sielą. Leisk man gyventi lyg gėlei skaisčiai ir laimingai numirti.“

2021 m. „Artumos“ leidykla išleido Dievo tarnaitės E. Spirgevičiūtės dienoraštį „Kai Žemė Dangų bučiavo“. Pirmasis Dievo tarnaitės gyvenimo aukos 80-ųjų metinių minėjimas įvyks sausio 3 dieną Kauno Katedroje 18 val. Arkivyskupas K. Kėvalas pakvietė jaunimą malda švęsti 80-uosius E. Spirgevičiūtės kankinystės metus. (SAK / Vatican News)