Naujas postulatorius A.Lipniūno beatifikacinėje byloje

Panevėžio vyskupija,

2018 08 06

 

 

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM 2018 m. rugpjūčio 06 d. dekretu nr. 437/18 kun. bažn. t. lic. Vitalijus Kodis buvo paskirtas Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacinės bylos postulatoriumi. Beatifikacinė byla yra teisinis procesas, o postulatorius atstovauja ieškovą. Šiuo metu yra vykdomas tyrimas Dėl Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo, kankinystės, taip pat dėl kankinystės garso ir dėl patiriamų malonių per Dievo tarno užtarimą.

2017 m. Kun. Vitalijus K. studijas baigė Popiežiškojo Laterano universitete,  Bažnytinės teisės licencijatą. Taip pat 2018 m. – Šventųjų skelbimo kongregacijos organizuojamus postulatorių kursus.