Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Mokslinė ekspedicija vėl renka Barboros Žagarietės stebuklus

Mokslinė ekspedicija vėl renka Barboros Žagarietės stebuklus

Autorius Antanas Adomaitis
Šaltinis Šiaulių kraštas, 2007 07 31

 

Žagarėje prasidėjo mokslinė ekspedicija žinioms apie Barborą Žagarietę surinkti. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis apylinkių gyventojus paragino palankiai priimti mokslinės ekspedicijos dalyvius, visokeriopai pagelbėti jų svarbioje veikloje. Barboros Žagarietės stebuklai bus renkami Šiaurės Lietuvoje ir Latvijoje.

Ekspedicijai vadovauja habilituotas daktaras profesorius A. Motuzas. Delegacijoje yra Šiaulių vyskupo patvirtintas bažnytinis tribunolas, kuriame dirba kunigai, keliolika teologijos, istorijos, etnomuzikos, menotyros bei įvairių aukštųjų mokyklų mokslinius laipsnius turinčių specialistų. Jie iki rugpjūčio penktosios Žagarėje, jos apylinkėse ir Latvijoje pakartotinai rinks medžiagą Barboros Žagarietės (Umiastauskaitės, gyvenusios 1628-1648 metais) beatifikacijos (paskelbimo šventąja) byloje.

Joniškio parapijos klebonas dekanas Eduardas Semaška „Šiaulių kraštui“ sakė, kad jau užregistruota daugiau kaip keturi šimtai Dievo Tarnaitės Barboros Žagariertės užtarimu nutikusių stebuklų. Jų žinoma nuo XVII amžiaus vidurio bemaž lig mūsų dienų.

Mokslininkai nustatė, kad Barboros Žagarietės gyvenimas ir jos šventumo garso pradžia liaudyje sutampa su jėzuitų veiklos Latvijoje, Žemaitijoje ir pačioje Žagarėje pradžia. Šimtmečius iš lūpų į lūpas keliavo pasakojimai apie Barboros Žagarietės užtarimu įvykusius pagijimus, kitus stebuklus, apie jos pamaldumą, norą tapti vienuole ir jos tragišką mirtį ginant skaistybę. Tik XIX amžiuje vyskupo Motiejaus Valančiaus pavedimu tie stebuklai pradėti registruoti.

Medžiagą apie Barborą Žagarietę panašios kompleksinės ekspedicijos dalyviai jau rinko praėjusių metų rugjūčio mėnesį. Tada jos dalyviai keliavo po Žagarę, jos apylinkes, po kai kuriuos su Lietuva besiribojančius Latvijos rajonus. Šiųmetinė ekspedicija — tarsi praėjusiais metais įvykusios tęsinys. Joniškio parapijos klebonas dekanas Eduardas Semaška ragina nuoširdžiai priimti mokslinės ekspedicijos dalyvius ir suteikti jiems visokeriopą pagalbą.