Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcija dėl relikvijų

Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcija dėl relikvijų

Vatican News,

2017 12 17

 

Relikvijos gerbiamos ir skiriamas joms ypatingas dėmesys, nes prisikelsiantys palaimintųjų ir šventųjų kūnai žemėje buvo Šventosios Dvasios buveinės ir įrankiai šventumo, kurį Bažnyčia pripažino beatifikacijos ar kanonizacijos apeigomis, – sakoma šeštadienį Vatikane paskalbtoje Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcijoje „Relikvijos Bažnyčioje – tikrumas ir saugojimas“.

Instrukcijoje nurodomos kanoninės procedūros, privalomos nustatant relikvijų autentiškumą ir jų saugojimo bei viešo gerbimo taisyklės. Palaimintųjų ir šventųjų relikvijos negali būti viešai gerbiamos neturint bažnytinės vyresnybės liudijimo, patvirtinančio jų tikrumą. Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcijoje taip pat aprašomos palaimintųjų ir šventųjų žemiškųjų palaikų kanoninio patikrinimo ir relikvijų paėmimo procedūros, taip pat nurodoma, kad šios procedūros turi būti suderintos su Šventųjų skelbimo kongregacija.

Šeštadienį paskelbtas dokumentas taip pat kalba apie kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius žemiškuosius palaikus. Iki beatifikacijos jie negali būti viešai gerbiami. Už visus veiksmus, liečiančius kandidatų į palaimintuosius palaikus ir palaimintųjų bei šventųjų relikvijas yra atsakingas vietos vyskupas, tačiau ne vien savo iniciatyva, bet gavęs Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimą.

Griežtai draudžiama prekiauti relikvijomis, ne tik jas parduoti už pinigus, bet ir gauti už jas mainais kitokios materialinės naudos. Taip pat draudžiama relikvijas eksponuoti tam netinkamose, profaniškose vietose.