Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pal. arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija sarkofago formos relikvijoriuje – Šiaulių katedroje
Vyskupai Eugenijus Bartulis ir Jonas Ivanauskas

Pal. arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija sarkofago formos relikvijoriuje – Šiaulių katedroje

Šaltinis Etaplius.lt, 2017 11 25

 

2017 m. lapkričio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su gausiu būriu piligrimų vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Šiauliams dovanojo dvi palaimintojo relikvijas: vieną – Katedrai, antrąją – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai. Šių bažnyčių klebonai, teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus ir teol. lic. Saulius Paliūnas suorganizavo parapijiečius, pasamdė autobusus, pasiėmė choristus ir lapkričio 14 d. išvyko į Kaišiadoris.

Susirinkusiuosius pasveikino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas:

„Jūsų apsilankymas – didelė jūsų pagarba palaimintajam, kuriam jūsų (Šiaulių – aut. past.) vyskupija buvo labai svarbi, nes Šeduva buvo paskutinė arkivyskupo Teofiliaus gyvenamoji vieta <…> Su džiaugsmu šiandien perduosiu dvi palaimintojo relikvijas, patalpintas specialiai tam sukurtuose relikvijoriuose. Tikiu, kad visiems parvešite malones, kurias šiandien pal. Teofiliaus užtarimu gausite. Didelė garbė ir džiaugsmas, kad nuo šiandien net dvejose Šiaulių bažnyčiose turėsite šias nepaprastai brangias relikvijas“.

Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių katedros klebonas kun. Egidijus Venckus, Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Saulius Paliūnas, kun. Jordanas Urbonas. Giedojo jungtinis choras, kurį sudarė Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios Jaunimo ir Sumos chorai. Talkino choristai iš Naujosios Akmenės ir Vilniaus „Aušros vartų“. Jungtiniam chorui vadovavo maestro Andrius Bartulis.

Pamokslo pradžioje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pabrėžė, kad relikvijos dovanojamos „Kryžių kalno vyskupijai“. Taip, anot Ekscelencijos, galima būtų pavadinti vyskupiją, turinčią Kryžių kalną. Kryžius – kančios simbolis, palaimintasis Teofilius buvo kankinys.

„Kiekvienas žmogus, – sakė Ekscelencija, – turi savo kryžių. Ir, ko gero, ne vieną. Jie drauge sunešti tarytum išreiškia Kristaus Bažnyčią, kad mes kartu sekame Jėzumi: kenčiančiu, nukryžiuotu ir su giliu tikėjimu žvelgiame ir laukiame Prisikėlimo, kuomet jis mūsų kančios kelią, stiprindamas savo malone, užbaigs pakviesdamas į dangiškojo Tėvo artumą“.

Pasibaigus šv. Mišioms, vyskupas Jonas Ivanauskas iškilmingai įteikė dokumentus ir pal. Teofiliaus Matulionio relikvijas Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris jas perdavė Šiaulių katedros ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonams.