Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Šv. Juozapatas Kuncevičius: Vatikano ir Lietuvos jungtys
Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400-ųjų metinių liturginės iškilmės Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, 2023 m. lapkričio 12 d. Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto nuotrauka

Šv. Juozapatas Kuncevičius: Vatikano ir Lietuvos jungtys

Autorius Rita Bagdonaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 11 14   Praėjusį savaitgalį Romoje, Ukrainoje, Lietuvoje ir Lenkijoje buvo iškilmingai minimos šv. Juozapato…

Read more about the article Nematyti Italijos šedevrai Lietuvos šventajam
Bažnytinio paveldo muziejaus nuotrauka

Nematyti Italijos šedevrai Lietuvos šventajam

Autorius dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė Šaltinis bernardinai.lt, 2018 05 12   Bažnytinio paveldo muziejus rengia parodą „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva –…