Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Monsinjoras Vincentas Vėlavičius – lyg maža saulutė Žemaitijos širdy
Iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas 1989 m. Telšiuose, prie Mažosios (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų) bažnytėlės. Iš kairės: kun. Juozapas Gedgaudas, vysk. Antanas Vaičius, kun. Vincentas Vėlavičius, kun. Tadas Poška. Žemaičių muziejaus „Alka“ nuotrauka

Monsinjoras Vincentas Vėlavičius – lyg maža saulutė Žemaitijos širdy

Autorius Janina Bucevičė Šaltinis bernardinai.lt, 2024 02 15   Monsinjoras Vincentas Vėlavičius, kurio 110-osios gimimo metinės minimos vasario 15-ąją, buvo lyg maža…

Read more about the article Vys­ku­pas Pran­ciš­kus Ra­ma­naus­kas: „Nar­siai tar­nau­ki­me Vieš­pa­čiui“
Sėdi iš kairės prel. V. Borisevičius, vysk. Pr. Būčys, Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas prel. J. Narjauskas. Stovi iš kairės prel. Pr. Ramanauskas ir prel. R. Kuodis

Vys­ku­pas Pran­ciš­kus Ra­ma­naus­kas: „Nar­siai tar­nau­ki­me Vieš­pa­čiui“

Autorius Janina Bucevičė Šaltinis Telšių žinios, 2023 11 28 Gi­mė Pran­ciš­kus Ra­ma­naus­kas vė­ly­vą 1893-ių­jų ru­de­nį vi­du­ti­nių že­mai­čių ūki­nin­kų Pau­li­nos Jan­kaus­kai­tės…

Branginti gerą vardą

Autorius Janina Bucevičė Šaltinis Telšių žinios, 2022 12 06     Šaltokas 1944 metų kovo 4 dienos vakaras. Nutilo ingreso šurmulys, išsivažinėjo,…

Read more about the article Justinas Staugaitis – signataras, steigiamojo Seimo narys, vyskupas
J. Šernas, A. Smetona, J. Šaulys, J. Staugaitis. Berlynas, 1918 m. LCVA, P-19259 | virtualios-parodos.archyvai.lt, E. Bieber nuotrauka

Justinas Staugaitis – signataras, steigiamojo Seimo narys, vyskupas

Autorius Janina Bucevičė Šaltinis Bernardinai.lt, 2020 05 15   Šiemet, gegužės 15 d., sukanka 100 metų nuo Steigiamojo Seimo darbo pradžios, Seimo, padėjusio…