Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. Kazimiero šventė Baltarusijoje ir Lenkijoje
Šv. Kazimieras

Šv. Kazimiero šventė Baltarusijoje ir Lenkijoje

Šaltinis Vatican News, 2024 03 06

 

Šv. Kazimiero šventė minėta ne vien Lietuvoje. Baltarusijos Katalikų Bažnyčios žinių svetainė „Catholic.by“ praneša apie iškilmingą minėjimą Gardine, mieste, kuriame šv. Kazimieras mirė 1484 metų kovo 4-ąją. Šventasis yra vienas iš Gardino vyskupijos globėjų, kaip ir Aušros Vartų Dievo Motina bei šv. Maksimilijonas Kolbė OFM.

Gardino vyskupijos iškilmei vadovavo vyskupas Aliaksandras Kaškevičius, o pamokslininkas kun. Uladzimiras Guliajus siejo šventojo karalaičio pavyzdį su poreikiu įveikti įvairias abejingumo formas aplink mus.

Galima pridurti, kad Gardino srityje esanti viena iš seniausių mūrinių bažnyčių krašte taip pat dedikuota šv. Kazimierui – tai Vseliubo šv. Kazimiero parapijinė bažnyčia, netoli Naugarduko. Gotikinio stiliaus bažnyčia buvo pastatyta XV a. pirmoje pusėje Vytauto Didžiojo arklininko Jono Niemiros arba vieno iš jo sūnų. Jos pradinė dedikacija buvo kita, po to kurį laiką bažnyčia tarnavo kalvinistų bendruomenei, bet kai 1642 m. vėl atiteko katalikams, buvo dedikuota šv. Kazimierui ir taip yra vadinama iki mūsų dienų. Amžių bėgyje ji ne kartą perstatyta, įgijo kitas formas, bet iki šiol laikosi ant storų mūrinių gotikinių sienų.

Baltarusijos Katalikų Bažnyčios žinių svetainėje taip pat pranešama apie kitą šv. Kazimierui skirtą minėjimą Mogiliovo šv. Kazimiero ir šv. Jadvygos parapijoje, kuriai vadovauja tėvai dominikonai. Šia proga parapiją aplankė Minsko–Mogiliovo metropolitas Jusefas Stanevskis ir augziliaras Aliaksandras Jaševskis SDB, kurie vadovavo eucharistinei liturgijai, o vėliau liko švęsti su parapijiečiais.

Iškilmingai šv. Kazimiero šventė paminėta Lenkijos Balstogės arkivyskupijoje. Galima priminti, kad iki 1991–1992 metų bažnytinių jurisdikcijų reformos Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje, Lenkijoje esančios Balstogės, Lomžos ir Drohičino vyskupijos priklausė Vilniaus metropolijai. Šios šimtametės istorinės sąsajos paaiškina kodėl šv. Kazimieras, vienas iš Lenkijos dangiškųjų globėjų, ypatingai gerbiamas Balstogės metropolijoje. Kaip praneša šios Lenkijos arkivyskupijos žinių tarnyba, pagrindinės iškilmės įvyko Balstogės mieste esančioje šv. Kazimiero bažnyčioje. Ši bažnyčia yra palyginti nauja, pastatyta praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje. Tačiau būtent joje 1984 metais vyko nacionaliniai šv. Kazimiero 500 mirties metų minėjimų renginiai. Šių metų liturginiam minėjimui vadovavo Balstogės arkivyskupas Józefas Guzdekas. Iškilmės vyko ir kitur – Varšuvos šv. Kazimiero parapijoje, Naujojo Sončo, Pruškuvo, Ostroveco, Ščecino ir kitų miestų bei gyvenviečių parapijose, dedikuotose šv. Kazimierui. (RK / Vatican News)