Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Įvyko religinių metų kulminacija, minint Šv. Juozapato kankinystės sukaktį
Šv. Juozapatas / Bažnyčios nuotr.

Įvyko religinių metų kulminacija, minint Šv. Juozapato kankinystės sukaktį

Šaltinis 2023 METAI – ŠVENTOJO JUOZAPATO METAI, 2023 11 14

Lapkričio 11–12 d. vyko Šv. Juozapato iškilmė Graikų apeigų katalikų Šventosios Trejybės bažnyčioje. Tai buvo religinių metų kulminacija, minint Šv. Juozapato kankinystės 400 metų sukaktį.

Vilniaus Bazilijonų vienuolyno Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų bažnyčia kvietė į iškilmę, kuriai vadovo Graikų apeigų katalikų vyskupas Arkadijus iš Lenkijos.

Tą rytą vyko vandens ir naujo kryžiaus šventinimas, vėliau – Mišios.

Šv. Juozapato iškilmė buvo minima Romoje, Vilniuje, daugelyje Ukrainos miestų, Lenkijoje, Graikijoje, Amerikos žemyne.

2023-iuosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šv. Juozapato metais. Taip buvo pagerbtas 1623 m. lapkričio 12 d. gyvybę už Bažnyčios vienybę paaukojęs graikų apeigų katalikų Polocko arkivyskupas Juozapatas Kuncevičius, kurio gyvenimas, veikla ir gerbimo istorija sieja Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Lenkiją.

2023 m. lapkričio 12 d. Vatikano Šv. Petro Bazilikoje buvo minimos Šv. Juozapato kankinystės 400 metinės. Liturgijai vadovavo Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas, Kyjivo ir Haličo Didysis Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, taip pat dalyvavo net trys lietuviai Arkivyskupai – Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas, Apaštalinis nuncijus Ukrainoje Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, Arkivyskupas Rolandas Makrickas bei Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen ir Lietuvos Respublikos Ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui dr. Sigita Maslauskaitė – Mažylienė. Tai 2023 metai – Šventojo Juozapato metai kulminacija.

Šv. Juozapatas / Bažnyčios nuotr.

Lapkričio 13 – 14 d. Romoje, Romos Popiežiškajame Rytų institute vyksta konferencija, skirta šv. Juozapatui Kuncevičiui „Identitetas ir kultas. Šventojo Juozapato Kuncevičiaus teologinės, kultūrinės ir istorinės dimensijos”. Ją galima stebėti jutubo kanale. Laiko skirtumas Lietuvoje – minus viena valanda.

Konferencijos globėjas – Ukrainos Graikų apeigų Katalikų bažnyčios vadovas Didysis Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Konferenciją organizuoja Ukrainos Katalikiškasis universitetas, Lietuvos partneriai – Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui ir Bažnytinio paveldo muziejus. Primenama, kad rugsėjo ir spalio mėn. mokslinės konferencijos vyko Supraslyje (Lenkija) ir Vilniuje.

Lapkričio 8 d. (trečiadienį), 18.00 val. dr. Mintautas Čiurinskas skaitė paskaitą „Pirmasis išspausdintas Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas – J. Morochovskio ir J. B. Rutskio Pasakojimas (1624)“. Paskaitoje buvo aptarta, kas yra šių tekstų autoriai, koks lotyniškosios knygelės turinys ir reikšmė Juozapato Kuncevičiaus beatifikacijai ir vėlesnei jo hagiografijai.

Bažnytinio paveldo muziejus šia paskaita tęsė paskaitų ciklą „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Renginys buvo nemokamas.

Tiesioginę pranešimo transliaciją galima rasti muziejaus feisbuko paskyroje. Projektą remia Kultūros ministerija.

Lietuvos paštas informavo, kad lapkričio 10 d. pasirodė menininkės Augustinos Lubės kurtas pašto ženklas, skirtas Šv. Juozapatui. Tą pačią dieną šis pašto ženklas ir vokas su Vilniaus Bazilijonų vartų atvaizdu buvo antspauduojami vienos dienos antspaudu, kuriame panaudotas Šv. Juozapato metų logotipas.

Šį rinkinį galima įsigyti Vilniuje, Lietuvos pašto skyriuje Totorių g. 5