2023-iaisiais bus minimi Lietuvą ir Ukrainą siejančio Šv. Juozapato metai

Pradinis/Šventieji/Šv. Juozapatas Kuncevičius/2023-iaisiais bus minimi Lietuvą ir Ukrainą siejančio Šv. Juozapato metai

Atsižvelgdama į tai, kad Seimas 2023-iuosius paskelbė Šventojo Juozapato metais, Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos parengtą minėjimo planą.

Šv. Juozapato metai paskelbti siekiant pagerbti 1623 m. lapkričio 12 d. kankinystės mirtimi Vitebske mirusį graikų apeigų kataliką (unitą) šventąjį Juozapatą (Ivaną Kuncevičių), kuris tiesiogiai susieja Lietuvą ir Ukrainą, primindamas Graikų apeigų katalikų Bažnyčios istorinę ištikimybę Europai. Jis Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje ir Bazilijonų vienuolyne subrendo kaip iškilus dvasininkas, pasišventęs Unijinės Bažnyčios įtvirtinimui ir Krikščionių Bažnyčios vienybei, paskelbtas palaimintuoju 1643 m., o 1867 m. – šventuoju.

Minėjimo plane numatyta, kad Bažnytinio paveldo muziejus organizuos tarptautinę parodą ir edukacinius renginius, skirtus Šv. Juozapato kankinystės 400 metų sukakčiai, ir paskaitų ciklą „Kyjivo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“. Vilniaus universitetas kartu su Ukrainos katalikiškuoju universitetu surengs tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą šv. Juozapato istorijai nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų ir palikimui iki XXI a. atskleisti.

Užsienio reikalų ministerija organizuos kultūrinius renginius Šv. Juozapato metams paminėti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienyje (Ukrainoje, Lenkijoje, Austrijoje, Italijoje, Vatikane, Brazilijoje, JAV ir Kanadoje). Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilniaus knygų mugėje surengs diskusiją apie bendrą Lietuvos ir Ukrainos paveldą bei jo reikšmę Europos kultūrai.

Vilniaus rotušėje ketinama eksponuoti Vilniaus unitų sakraliniam kultūriniam paveldui aktualizuoti skirtą parodą, o Vilniaus universiteto bibliotekoje – senųjų dokumentų parodą, skirtą Šv. Juozapato metams paminėti. Vilniaus arkivyskupijos kurija kartu su Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia Vilniuje, Kyjive ir Vatikane organizuos Šv. Juozapato metų minėjimus.

Kultūriniai renginiai, skirti Šv. Juozapato metams, bus įtraukti į Vilniaus kariliono festivalio, kultūros ir meno festivalio „Kultūros naktis 2023“, Kristupo vasaros festivalio programas.

Į minėjimo plane numatytų veiklų įgyvendinimą taip pat įsitrauks Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, asociacija Vilniaus ukrainiečių bendrija, Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija, Vytauto Didžiojo universiteto Ukrainos centras.