Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Vienintelis unitų šventasis – šv. Juozapatas Kuncevičius: vilnietis, savo gyvybę paaukojęs dėl bažnyčios vienybės

Vienintelis unitų šventasis – šv. Juozapatas Kuncevičius: vilnietis, savo gyvybę paaukojęs dėl bažnyčios vienybės

 

2023-ieji paskelbti šv. Juozapato metais – sukaks 400 metų, kai jis paskelbtas šventuoju. Šis įvykis savo svarba prilygintas Vilniaus 700 jubiliejui ir Klaipėdos prišliejimo prie Lietuvos 100-mečiui. Kuo ypatingas Ivanas Kuncevičius, tapęs Šv. Juozapatu? Pirmiausia, jis vienija LDK žemes: gimė Ukrainoje, mokėsi Vilniuje, čia ir įtikėjo. Vyskupu pakeltas buvo Polocke, o nukankintas – Vitebske.

Kita jo asmenybės ypatingumo briauna – bažnytinės unijos idėjos išvystymas. Po Brastos unijos atsirado galimybė skleistis rytų ir vakarų bažnyčių bendrystei – unitams arba graikų apeigų katalikams. Ryškiausias joje – šv. Juozapatas. Pasvarstykime, kaip galėjo keistis LDK idėjinis laukas, jei šiai bažnyčiai būtų pakakę laiko įsigalėti? Ir kokią grėsmę tai kėlė stačiatikiams, nes unitai buvo žiauriai ortodoksų persekioti, Šv. Juozapato palaikai nuolat slėpti, o galiausiai jie palaidoti Romoje, Šv. Petro bazilikoje šalia apaštalo kapo.

.