Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Popiežius: pal. Mykolas Giedraitis – evangelinės meilės pavyzdys

Popiežius: pal. Mykolas Giedraitis – evangelinės meilės pavyzdys

Autorius Popiežius Pranciškus
Šaltinis Vatican News, 2019 06 10

 

Popiežius Pranciškus Sekminių sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje priminė šeštadienį Krokuvoje įvykusias padėkos Mišias už pal. Mykolo Giedraičio kulto patvirtinimą, popiežius pal. Mykolą pavadino nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdžiu.

Šventasis Tėvas pasidžiaugė, jog iškilmėje Krokuvoje dalyvavo vyskupai iš Lenkijos ir Lietuvos, reiškė viltį, kad palaimintojo kulto pavirtinimo įvykis padrąsins lenkus ir lietuvius stiprinti tikėjimo ryšius ir pamaldumą į Mykolą Giedraitį.

Šventasis Tėvas taip pat paprašė melstis už Sudaną. Iš ten šiomis dienomis pasiekiančios žinios kelia skausmą ir nerimą.

Prieš palaiminimą popiežius paprašė visų nuolankiai atsiverti Šventosios Dvasios veikimui, charizmų įvairove liudyti pasauliui brolystę bendrystėje.