Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje

Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje

Šaltinis Vatican News, 2019 06 08

 

Krokuvoje šeštadienį kardinolas Giovanni Angelo Becciu aukojo padėkos Mišias už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Su kardinolu Krokuvos Marijos bazilikoje celebravo daug vyskupų iš Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos, dalyvavo Krokuvos arkivyskupijos ir Bažnyčios Lietuvoje tikintieji, pal. Mykolo Giedraičio giminės, palaimintojo dvasingumą šv. Morkaus bažnyčioje Krokuvoje skleidžiančios Karalienės Jadvygos ordino seserys vienuolės.

Tiesioginę Mišių transliaciją buvo galima stebėti per LRT. Įrašas čia.

Šventųjų skelbimo kongregacijos ekvipolentinės beatifikacijos dekrete apie Mykolo Giedraičio krikščioniškų dorybių herojišką laipsnį ir kultą nuo neatmenamų laikų, kurį popiežius Pranciškus patvirtino 2018 metų lapkričio 7 dieną, nurodyta, kad palaimintasis Mykolas Giedraitis rinkosi atsiskyrėlišką gyvenimą kupiną vienumos ir maldos, fiziniai trūkumai jo neliūdino, bet skatino vienytis su Viešpaties kančia. Aukščiausiojo apdovanotas antgamtinėmis dovanomis, tarp kurių buvo pranašystės ir ypatingų malonių išmeldimo dovanos, traukė prie savęs tikinčiuosius, kurie įsitikinę Giedraičio šventumu kreipdavosi į jį prašydami maldos, patarimo ir paguodos, išgydymo ir ypatingų malonių.

Kardinolas Giovanni Angelo Becciu homilijoje priminė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II 1985 metais išsakytą troškimą, kad Mykolo Giedraičio mirties 500 metų jubiliejus paskatintų ir pagreitintų beatifikaciją „šio nuolankaus tarno, atsivėrusio Viešpačiui ir tapusio iškalbiu jo ženklu žmonėms“. Šiandien, praėjus 34 metams, Jono Pauliaus II troškimas išsipildė, sakė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Becciu.

Kardinolas be kita ko pasidžiaugė, kad iškilmėje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos vyskupai. Pasak kardinolo, ypatingą Lietuvos ir Lenkijos tikėjimo bei bendradarbiavimo ryšį dar labiau sustiprina faktas, kad padėkos Mišios Krokuvoje aukotos Lenkijos karalienės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės šv. Jadvygos Jogailienės liturginės šventės dieną. Jadvygą palaimintąja ir šventąja paskelbė popiežius šv. Jonas Paulius II. Jo vadovautos kanonizavimo apeigos įvyko Krokuvoje 1997 metų birželio 8 dieną.

„Palaimintasis Mykolas Giedraitis buvo gražiausias ir vienas iš pirmųjų jaunosios Bažnyčios Lietuvoje žiedų, tapęs viena iš brangiausių dovanų Lenkijai. – sakė homilijoje kardinolas Becciu. – Mykolo Giedraičio šventumas, Bažnyčios oficialiai pripažintas ir patvirtintas, yra tarsi dangaus palaimintas dvasinis šio ypatingo ryšio antspaudas. Nuolankusis Giedraitis dar stipriau suriša abi nuo seno labai artimas tautas, kurios nūdieną pašauktos atnaujinti ir atgaivinti savo draugystės ryšius.“

Pasak padėkos Mišioms vadovavusio kardinolo Becciu, slėpininga ir nenuspėjama dieviškoji Apvaizda šiandien kviečia lenkus ir lietuvius atnaujinti, pagilinti ir sutvirtinti istorinius ryšius, paremtus tikėjimu į Jėzų, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

„Tai mums šiandien palaimintojo Mykolo ir šventosios Jadvygos siunčiama žinia, mat šventųjų ypatingumas glūdi taip pat jų gebėjime peržengti valstybių sienas, kad „visiems taptų viskuo“.

Padėkos Mišių pabaigoje kai Krokuvos arkivyskupijos atstovas dviem Mišių koncelebrantams iš Lietuvos – Vilniaus ir Kaišiadorių ordinarams, arkivyskupui Grušui ir vyskupui Ivanauskui – įteikė pal. Mykolo Giedraičio relikvijas, kad jas parvežtų į palaimintojo tėvynės sostinę ir gimtinės vyskupiją, o Kaišiadorių vyskupas, išreikęs padėką už beatifikacijos bylos užbaigimą Krokuvos arkivyskupui Marekui Jędraszewskiui padovanojo „Giedraičio Madonos“ ikoną.

Kaišiadorių vyskupas visus Mišių Krokuvos Marijos bazilikoje dalyvius pakvietė birželio 22 atvykti į palaimintojo gimtąją parapiją Videniškiuose, kur Šv. Lauryno bažnyčioje rengiamos Bažnyčios Lietuvoje padėkos Mišios už pal. Mykolo Giedraičio beatifikaciją.