Lietuvos vaikų šventumo garsas

XX amžiaus tikėjimo liudytojai

Kankinys signataras Pranas Dovydaitis

Autorius Vanda Ibianska Šaltinis Artuma, 2018 m. liepos-rugpjūčio mėn.   1886 m. pabaigoje Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, skurdžioje valstiečių šeimoje…

Read more about the article Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?
Kun. Broniaus Laurinavičiaus laidotuvės. Laidotuvių šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai Julijonas Steponavičius, Vincentas Sladkevičius ir kunigai, prel. Kazimieras Gutauskas. Kunigų ir vyskupų maldos buvo priimtos, kankinio kraujas nebuvo pralietas veltui. Jaučiau galingą jėgą tarp šių visų dvasininkų. Aš stoviu centre (su balta angorine kepure), už manęs stovi kun. Vaclovas Aliulis, ilgą laiką dirbęs Žvėryne, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, o aš vėl sutikau jį 2005 metais pradėjusi dirbti tikybos mokytoja Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. Nuo tada kun. Vaclovas Aliulis nuolat dalinosi savo brangiausiu turtu – nuoširdumu ir žiniomis

Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?

XXI amžius, 2018 07 13, Natalija Maciulevičienė   Prieš kurį laiką buvau paklausta mokinių, koks yra mano kunigo idealas. Ilgai…

Gedulo ir vilties dienai: Sibiro apaštalai

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2016 06 14     Minėdami 75-sias pirmojo lietuvių trėmimo į Sibirą metines, siūlome prisiliesti prie gyvų mūsų…